Zaměstnanecký benefit - příspěvek na oběd ze sociálního fondu

Plné znění otázky

Kalkulovaná cena oběda ve vlastním stravovací zařízení činí 50 Kč/oběd bez DPH. Zaměstnanec hradí 20 Kč/oběd včetně DPH (cena oběda bez DPH 17,39 Kč/oběd). Rozdíl 50 – 17,39 = 32,61 Kč/oběd bude uhrazen ze sociálního fondu, který byl vytvořen částí při rozdělení HV obchodní společnosti. Bude mít částka, která vznikla jako rozdíl 32,61 Kč/oběd a bude dotována z vytvořeného sociálního fondu, pro zaměstnance nějaký dopad co se týče příjmů ze závislé činnosti zaměstnance a jeho pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování

Související otázky a odpovědi

Stravování zaměstnanců
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Kombinace stravenek od více dodavatelů a jejich vydávání zaměstnancům
Obědy pro dobrovolníky v nemocnici v rámci nouzového stavu kvůli Covid-19
Poplatek za zkoušku daňového poradce
Kvalifikační dohoda
Proplacení stravného
Daňový postup při poskytnutí bytu zaměstnaci
Stravenkový paušál
Pracovní cesta a bezplatné stravování
Nárok na stravenky - noční směna
Úhrada členského příspěvku za zaměstnance
Stravovací paušál a pracující jednatelé
Antigenní testy - dobrovolný nákup
Odborný kurz pro zaměstnance před vstupem do zaměstnání
Stravování a občerstvení zaměstnanců
Služební byt
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo

Související předpisy

§ 6. 9. b) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů