Rozvoj a vzdělávání - strana 2

V pátek 17. 6. proběhla 11. odborná konference k pracovnímu právu, děkujeme účastníkům za hojnou účast a přednášejícím za podnětné a aktuální příspěvky.  Téměř stovka posluchačů se sešla tradičně v...
Vydáno: 23. 06. 2022
Posledních 7 míst pro prezenční formu setkání Tradiční místo setkání a výměny názorů personalistů, právníků pracovního práva a široké odborné veřejnosti - to je 11. odborná konference k pracovnímu právu,...
Vydáno: 14. 06. 2022
Wolters Kluwer UpDate je unikátní dynamická služba, která nabízí pravidelně doplňovanou databázi aktuálních informací z oblasti pracovního práva, daní, personalistiky a účetnictví.  Nejnovější témata jsou zpracována formou krátkých audio a...
Vydáno: 14. 06. 2022
Již za tři týdny, v pátek 17. 6. 2022, se koná 11. odborná konference k pracovnímu právu, na které vystoupí JUDr. Pavel Malý, soudce Nejvyššího soudu ČR se zaměřením na...
Vydáno: 27. 05. 2022
Tradiční místo setkání a výměny názorů personalistů, právníků pracovního práva a široké odborné veřejnosti - to je 11. odborná konference k pracovnímu právu, která se koná již 17. 6. 2022 v...
Vydáno: 12. 04. 2022
V pátek 7. ledna má veřejnost a odborná veřejnost poslední možnost poslat svůj hlas v soutěži Daňař & daňová firma roku 2021. Hlasovat je možné mimo jiné v kategoriích Daňař...
Vydáno: 05. 01. 2022
Známe vítěze čtvrtého ročníku profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU 2021! Vyhlášení výsledků proběhlo stejně jako v minulém roce on-line formou. I když se vinou koronaviru nemohl uskutečnit slavnostní ceremoniál s...
Vydáno: 03. 12. 2021
Nakladatelství Wolters Kluwer zpřístupňuje uživatelům, kteří nemají čas na online účast na webinářích, záznamy z těchto akcí. Záznam webináře lze objednat v e-shopu nakladatelství na adrese obchod.wolterskluwer.cz/seminare-konference a shlédnout jej v...
Vydáno: 19. 11. 2021
Již za týden, v úterý 29. 6., proběhne webinář na téma Chráněný účet – nové povinnosti zaměstnavatele od 1. 7. 2021 s lektorem JUDr. Ing. Martinem Štikou. Cíl webináře Účastníci...
Vydáno: 22. 06. 2021
U našeho zaměstnavatele potřebujeme s ohledem na změnu výrobního programu rozšířit kvalifikaci vlastních zaměstnanců. Podle jakých předpisů je to možné?
Vydáno: 05. 05. 2021
Prohlubování kvalifikace je spolu se zvyšováním kvalifikace nejčastější formou odborného rozvoje zaměstnanců. Bohužel zaměstnavatelé často obě formy zaměňují, popřípadě se snaží z každé z nich vybrat část, která je pro ně výhodnější a vytvořit si určitou kombinaci obou, kterou ovšem zákoník práce neumožňuje.
Vydáno: 19. 09. 2023
Srdečně Vás zveme na webinář (online seminář), který bude zaměřen na nejvýznamnější novinku, kterou přináší novela zákoníku práce s účinností již od 1. 1. 2021, a to v oblasti DOVOLENÉ....
Vydáno: 04. 01. 2021
Srdečně Vás zveme na webinář (online seminář) Lex COVID justice II z pohledu výkonu rozhodnutí a exekučního řízení, který se koná již 15. 12. 2020. Účastníci webináře budou seznámeni se...
Vydáno: 23. 11. 2020
Srdečně Vás zveme na webinář (online seminář), který bude zaměřen na nejvýznamnější novinku, kterou přináší novela zákoníku práce s účinností již od 1. 1. 2021, a to v oblasti DOVOLENÉ....
Vydáno: 20. 11. 2020
Je z pohledu pracovně právního možné požadovat po zaměstnanci, aby absolvoval (dobrovolně, na základě domluvy) vzdělávací kurz mimořádného charakteru (jak obsahově, tak cenou), který by ale zasahovalo do jejich osobního volna? Je možné takovéto školení realizovat s písemným souhlasem jednotlivých zaměstnanců s tím, že nepožadují po zaměstnavateli pracovní volno s náhradou platu za dobu strávenou ve výuce? Jedná se o akreditovaný kurz s celostátní působností s rozsahem 24 hodin, kurz je ukončen osvědčením o absolvování. Ještě chci upozornit na skutečnost, že v organizaci jsou aktivní odbory, potřebujeme jejich souhlas?
Vydáno: 22. 09. 2020
Na situaci spojenou se šířením onemocnění COVID-19 zareagoval Operační program Zaměstnanost vyhlášením výzvy ve výši půl miliardy korun na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním. Ta zajistí prostřednictvím projektu Outplacement Úřadu práce...
Vydáno: 30. 07. 2020
Zdarma vzory praktických dokumentů pro vás Reagujeme na současnou situaci a otevíráme pro vaše potřeby bezplatně vzory, které vám mohou být v této době užitečné. Jsou mezi nimi: dohoda o práce...
Vydáno: 19. 03. 2020
Společnost s ručením omezeným má se zaměstnancem uzavřenu kvalifikační dohodu. Zaměstnanec má se školou uzavřenu smlouvu o studiu - škola posílá zaměstnanci faktury na školné, na těchto fakturách však nikde není uvedeno jméno zaměstnavatele. Může zaměstnavatel i v tomto případě fakturu proplatit? Budou náklady pro společnost daňově uznatelné? Studium zaměstnance je v zájmu zaměstnavatele.
Vydáno: 06. 09. 2019
  • Článek
Organizace se ve snaze dosahovat konkurenční výhody potýkají s neustálými změnami vnějšího a následně i vnitřního prostředí. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je tak stále důležitějším a palčivějším tématem. Jsou organizace, které vzdělávání zaměstnanců podporují méně, jiné více. Nicméně hlavní myšlenka managementu lidských zdrojů zůstává – bez vzdělaných pracovníků, bez zaměstnanců ochotných a schopných se vzdělávat a rozvíjet v současném konkurenčním prostředí organizace neuspěje.
Vydáno: 24. 06. 2019
  • Článek
Kdo by nechtěl být ve své práci úspěšný a spokojený. Důvodem, proč tomu tak občas není, však nemusejí být jen nepříznivé vnější okolnosti. Svou profesní úspěšnost a spokojenost máme totiž z velké míry ve svých rukou. A naopak, naše nespokojenost je mnohdy jen zbytečným plodem některých nevhodných myšlenkových či dalších návyků, často i zvyků, kterých si nejsme zcela vědomi. Článek se zabývá praktickými psychologickými metodami pomáhajícími přehodnotit své zvyklosti a lépe uplatnit své schopnosti.
Vydáno: 24. 05. 2019