Snáze z nesnází s portálem Vzorné Právo

Vydáno: 3 minuty čtení

Zdarma vzory praktických dokumentů pro vás

Reagujeme na současnou situaci a otevíráme pro vaše potřeby bezplatně vzory, které vám mohou být v této době užitečné. Jsou mezi nimi:

Současně jsme automatizovali jednoduché potvrzení o výkonu zaměstnání, které budete potřebovat k překročení státní hranice při cestě do práce, i toto potvrzení vám nabízíme zdarma. 

Na blogu je čerstvý článek Petra Bezoušky o tom, jak může současná mimořádná situace ovlivnit existující smluvní vztahy

Z nabídky Vzorného Práva doporučujeme vaší pozornosti vzory, které mohou pomoci řešit řadu situací:

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Jste společníky nebo jednateli s.r.o. nebo jste akcionářem či členem představenstva akciové společnosti? Využijte možností zákona a rozhodujte mimo zasedání (per rollam), případně snižte počet účastníků jednání a využijte zastoupení. Pro tyto případy jsou k dispozici vzory Rozhodnutí společníků / akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) a Plná moc k zastoupení společníka / akcionáře na valné hromadě.

ZÁVAZKY

V situaci Řeším pohledávky a dluhy využijte vzory Uznání dluhu, Smlouvu o zápůjčce peněz, Smlouvu o prominutí dluhu či Potvrzení o zaplacení dluhu. Může se dokonce stát, že některé smlouvy nebude možné dodržet. Lze využít vzory Dodatek ke smlouvě (nyní zdarma), Dohoda o změně závazku ze smlouvy (nyní zdarma) Výpověď závazku ze smlouvy, Odstoupení od smlouvy či Dohodu o narovnání.

NÁJMY

Buďte také připraveni, pokud jde o nájmy nemovitostí. Na Vzorném Právu najdete Dodatky ke smlouvě o nájmu bytu / prostoru k podnikání (oba nyní zdarma), dohody o ukončení nájmu / podnájmu, a pokud jsou problémy nadohled, lze využít Předžalobní výzvu a nebo Výpověď smlouvy o nájmu ze strany nájemce / pronajímatele.

DAROVÁNÍ ČI VÝPŮJČKA

Musíme si pomáhat. Vzorné Právo má vzory smluv o darování, nájmech movitých věcí, zápůjčce peněz i bezplatných výpůjčkách.

ZAMĚSTNÁNÍ

i zde platí, reagujte včas! Na Vzorném Právu najdete Dohodu o výkonu práce z domova (home office, nyní v nabídce zdarma), Oznámení o čerpání dovolené (tzv. nařízení dovolené), Dodatek k pracovní smlouvě / dohodě o pracovní činnosti / provedení práce nebo Oznámení o překážkách v práci na straně zaměstnavatele. A jestliže není jiná možnost, Vzorné Právo nabízí vzory k ukončení pracovněprávních vztahů: Výpověď DPČ / DPP, Zrušení pracovního poměru ve zkušební době, Dohodu o rozvázání pracovního poměru / ukončení DPČ / DPP a Oznámení o organizační změně a Výpověď z pracovního poměru z důvodu organizačních změn.

Věříme, že Vám naše vzory pomohou ulehčit současné dění

Tým portálu Vzorné Právo