Webinář: Chráněný účet – nové povinnosti zaměstnavatele od 1.7.2021

Vydáno: 3 minuty čtení

Již za týden, v úterý 29. 6., proběhne webinář na téma Chráněný účet – nové povinnosti zaměstnavatele od 1. 7. 2021 s lektorem JUDr. Ing. Martinem Štikou.

Cíl webináře

Účastníci webináře budou seznámeni se všemi aspekty nového institutu exekučního práva, kterým je chráněný účet. Jeho účinnost je ke dni 1.7.2021.

Zavedením tohoto institutu do českého právní řádu dojde k významné ochraně povinného při postihu tzv. chráněných příjmů na účtu povinného u peněžního ústavu, ale také k výraznému nárůstu povinností plátců mzdy (zaměstnavatelů) nebo jiného příjmu povinného.

Cela nová právní úprava bude podrobně vyložena a okomentována právě se zaměřením na úlohu a nové zákonné povinnosti plátců mzdy a jiného příjmu povinného.

Přednášející představí i svůj praktický pohled včetně problematických výkladových pasáží nové právní úpravy.

Povinnost zaměstnavatele při vydání potvrzení a tzv. dlužník z chráněného příjmu

 • potvrzení podle § 304d odst. 1 o. s. ř. - nová povinnost plátce mzdy a jiného příjmu,
 • definice a povinnost tzv. dlužníka z chráněného příjmu (plátce mzdy a jiného příjmu povinného),
 • výplata tzv. chráněného příjmu zaměstnavatelem
 • oznámení podle § 304d odst. 3 o. s. ř. – deklaratorní oznámení plátci mzdy a jiného příjmu)
 • postup při změně zaměstnavatele

Zřízení chráněného účtu

 • základní předpoklady zřízení chráněného účtu,
 • faktické zřízení účtu a jeho oznámení

Technika finančních toků

 • které příjmy povinného mohou být na chráněný účet připisovány,
 • kdy dochází k připisování příjmů na chráněný účet

Zrušení chráněného účtu

 • zřízení více chráněných účtů,
 • uhrazení výkonu rozhodnutí, exekuce
 • zánik povinnosti dlužníka z chráněného příjmu
 • porušení povinností dlužníka z chráněného příjmu 

Prostor pro diskusi a dotazy účastníků

Časový rozvrh: 60 min. výklad + čas pro vaše dotazy: 10:00–11:30 hod.

Lektor: JUDr. Ing. Martin Štika

Lektor působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je současně doktorandem na Právnické fakultě ZČU Plzeň (Katedra občanského práva). Je autorem monografie Exekuce v praxi (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o.), která byla vydána v dubnu 2021.  Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce a Komentáře Lex Covid (obojí vydané u Wolters Kluwer). V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.

Registrace k webináři >>>

Chráněný účet – nové povinnosti zaměstnavatele od 1.7.2021