Evropské peníze pomáhají se vzděláváním zaměstnanců a rekvalifikacemi

Vydáno: 2 minuty čtení

Na situaci spojenou se šířením onemocnění COVID-19 zareagoval Operační program Zaměstnanost vyhlášením výzvy ve výši půl miliardy korun na podporu zaměstnanců ohrožených propouštěním. Ta zajistí prostřednictvím projektu Outplacement Úřadu práce ČR podporu (poradenství, vzdělávací a rekvalifikační programy) pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací, omezujících či končících svoji činnost, včetně propouštěných či propouštěním ohrožených zaměstnanců.

Podnikatelé mohou stále získat také podporu na podnikové vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a na mzdové náklady těchto zaměstnanců. Tuto podporu lze čerpat po dobu jejich účasti na vzdělávací aktivitě prostřednictvím Úřadu práce ČR v projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Podnikatelé sdružení v profesních a podnikatelských sdruženích se mohou průběžně zapojovat do nabízených vzdělávacích aktivit realizovaných těmito sdruženími z výzev Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! a Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!. Témata kurzů jdou napříč obory a odbornostmi, od měkkých dovedností přes jazykovou výuku až po odborné, technické a IT kurzy.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)