Lex COVID justice II z pohledu výkonu rozhodnutí a exekučního řízení

Vydáno: 2 minuty čtení

Srdečně Vás zveme na webinář (online seminář) Lex COVID justice II z pohledu výkonu rozhodnutí a exekučního řízení, který se koná již 15. 12. 2020.

Účastníci webináře budou seznámeni se všemi aspekty omezení lex COVID justice II, která vyplývají pro výkon rozhodnutí a exekučního řízení. Praktickým způsobem bude vysvětlena i činnost soudu a exekutora, na kterou omezení nedopadají.

Webinářem Vás provede JUDr. Ing. Martin Štika, který působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR.

Obsah webináře:

Vymezení právní úpravy (lex COVID justice I a II, OSŘ, EŘ)

Omezení ve vztahu k výkonu rozhodnutí (exekuci) prodejem movitých věcí

 • obnovení ochranné doby (generální a speciální inhibitorium)
 • dražba movitých věcí,
 • soupis věcí a tzv. jiný soupis
 • zajištění věcí a tzv. mobiliární exekuce
 • zákonné výjimky (příklep, souhlas povinného, vybrané pohledávky)
 • další výjimky z působnosti lex COVID justice II (věci, které se rychle kazí, hotové peníze a cenné papíry, odebrání věci, vyklizení)

Omezení ve vztahu k výkonu rozhodnutí (exekuci) prodejem nemovitých věcí

 • obnovení ochranné doby (generální a speciální inhibitorium)
 • dražba nemovitých věcí (zvýšení hranice při prodeji nemovité věci podle lex COVID justice I.)
 • změny trvalého pobytu (účelové zmaření dražby)
 • zákonné výjimky (příklep, souhlas povinného, vybrané pohledávky)
 • tzv. zpeněžení majetku se souhlasem exekutora

Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu

 • prodloužení tzv. časově omezené derogace zákazů podle § 304 odst. 1 a 3 o. s. ř. právní úprava životního minima jednotlivce


Prostor pro diskusi a dotazy účastníků.

Komu je webinář určen:

 • soudním exekutorům a jejich zaměstnancům
 • soudcům a zaměstnancům exekučního oddělení
 • zaměstnancům ve veřejné správě (vymáhací úsek, správa daní a poplatků)
 • advokátům
 • korporátním věřitelům
 • studentům právnických fakult
 • účastníkům exekučního řízení

Časový rozvrh: 60 min výklad + čas pro Vaše dotazy,10:00–11:30 hod.

Cena: 990 Kč

Cena zahrnuje:

 • kurzovné
 • záznam webináře
 • materiály k prezentaci

Objednávejte v našem eshopu >>