pracovní kázeň

Počet vyhledaných dokumentů: 7
Počet vyhledaných dokumentů: 7
  • Článek
Personalisté si poměrně často kladou otázku, jak dlouhá neomluvená absence zaměstnance (kolik neomluveně zameškaných směn) postačuje k tomu, aby to bylo oprávněně hodnoceno jako porušení "pracovní kázně" zvlášť hrubým způsobem a zaměstnavatel mohl se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením. Byť délka neomluvené absence je jen jedním z parametrů při hodnocení intenzity onoho porušení, má svůj význam. Nedávno se takovou situací zabýval též Nejvyšší soud, a to ve svém rozsudku ze dne 15. 7. 2022, sp. zn. 21 Cdo 733/2022.
Vydáno: 07. 11. 2022
  • Článek
Když už zaměstnavatel přistoupí k tak výjimečnému způsobu rozvázání pracovního poměru, jakým je jeho okamžité zrušení pro porušení „pracovní kázně“ zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem, musí si být velmi jistý, že zaměstnanec porušil svoji povinnost právě touto intenzitou a že po zaměstnavateli nelze za daných okolností spravedlivě požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával, byť jen po výpovědní dobu.
Vydáno: 29. 01. 2021
Zaměstnavatelem je stanovena pracovní doba od 7.00 hodin do 15.30 hodin. Jeden zaměstnanec chodí do práce bez jakékoliv dohody se zaměstnavatelem 7.10 -7.20. Bývá pravidlem že při pozdním příchodu si záměrně neodepíše elektronicky z docházky a já to pak řeším. Pokud přijde později, standartně odejde z práce 15.30 a jednou v týdnu zůstane déle aby si vyrovnal hodiny bez dohody se zaměstnavatelem. Může zaměstnavatel dát výtku v tomto případě za nedodržování pracovní doby? Jedná se o automechanika. A jen zda je to správně v 7.00 má být zaměstnanec na pracovišti a 15.30 pracoviště teprve opouštět? 
Vydáno: 11. 12. 2020
Vztah k právním předpisům § 52 odst. 1 písm. g) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 41 odst. 2 písm. a) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce...
  • Článek
Pokud zaměstnanec poruší povinnost vyplývající mu z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (rozuměj: dopustí se porušení „pracovní kázně“), ve většině případů to je (zaměstnavatel to posoudí jako) porušení méně závažné, než aby dosahovalo intenzity porušení závažného, nebo dokonce porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Nejen zkušení personalisté přitom vědí, že rozvázat pracovní poměr může zaměstnavatel se zaměstnancem v tomto případě jen tehdy, pokud se porušení opakují a mají charakter soustavného porušování pracovní kázně ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 25. 10. 2019
Zaměstnanec při dechové zkoušce na alkohol nafoukal 0,39 promile. Za toto porušení pracovní kázně mu byl udělen kárný dopis. Může mu být současně za toto snížena nenároková složka mzdy - odměna? Může mít za 1 "prohřešek" 2 "tresty", tedy kárný dopis a např. částečně krácený bonus ?
Vydáno: 15. 08. 2018
  • Článek
Ve snaze vyhnout se nepříjemnému zážitku nebo se nedostat se zaměstnanci do konfliktu se manažeři úkolům spojeným s řízením obtížných zaměstnanců občas vyhýbají. Obtížné jednání zaměstnanců však organizaci škodí a je třeba se s ním vypořádat. Článek se zabývá hlavními projevy obtížného jednání zaměstnanců, způsoby, jak jim předcházet, i tím, jak jim v případě jejich výskytu čelit. Pozornost však věnuje i zvládání obtížného jednání nadřízených.
Vydáno: 22. 06. 2018