Okamžité zrušení pracovního poměru a hodnocení intenzity porušení "pracovní kázně"

Vydáno: 11 minut čtení

Aby zaměstnavatel obstál v případném soudním sporu o platnost svého okamžitého zrušení pracovního poměru, musí správně zhodnotit intenzitu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem (dále jen „porušení pracovní kázně“). Na některé skutečnosti přitom vědomě nebo nevědomky bohužel zapomene…

Okamžité zrušení pracovního poměru a hodnocení intenzity porušení „pracovní kázně“
JUDr.
Petr
Bukovjan
Právní věta
Ze závěrů soudní judikatury ohledně hodnocení intenzity porušení pracovní kázně nevyplývá, že by za porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem nemohlo být považováno i neomluvené zameškání práce v trvání méně než 5 dnů, a naopak že by za porušení povinnosti dosahující takové intenzity muselo být považováno každé neomluvené zameškání práce, které trvá 5 dnů a déle.
(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 2. 2024, sp. zn. 21 Cdo 346/2023)
Předmět sporu
*
Úvaha o parametrech pro hodnocení intenzity porušení pracovní kázně
v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru.
*
Platnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
pro porušení pracovní kázně zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem.
Právní úprava
*

Související dokumenty

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce