Novinky

Tým aplikace dauc.cz pro vás odemkl vybrané články k přiznání k dani z příjmů za rok 2023. V aplikaci je dostupný také přehledový článek se všemi aktuálními informacemi k dani...
Vydáno: 20. 03. 2024
K nejčastějším chybám v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 patří u OSVČ zaslání pdf souboru datovou schránkou. V tomto případě se nejedná o elektronické podání,...
Vydáno: 15. 03. 2024
Konsolidační balíček je nyní zařazen na 18. schůzi Senátu jako senátní tisk č. 161 (číslo sněmovníhu tisku je 488). Z týdeníku Podtrženo sečteno vybíráme, co obsahuje návrh, který se bude projednávat od 8. 11. Návrh znovu zavádí odvod zaměstnanců na nemocenské pojištění (0,6 % z příjmů), v posledních letech zaměstnanec odváděl pouze na důchodové pojištění (6,5 %). Ruší se některé daňové výjimky, například sleva na školkovné nebo na studenta, omezuje se sleva na manželku či manžela bez vlastních příjmů, a to tak, že bude muset pečovat o dítě do tří let věku. U benefitů se zavádí souhrnný roční limit pro osvobození od daně (a tedy i od pojistného) na úrovni poloviny průměrné mzdy (pro rok 2023 by limit představoval částku 20 162 Kč ročně). Snižuje se hranice pro aplikaci daňové sazby ve výši 23 % ze 48 na 36násobek průměrné mzdy. Balíček dále zavádí pouze dvě sazby DPH (12 a 21 %), sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 na 21 %, daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8násobek, zvyšuje se i spotřební daň z lihu a dálniční poplatky. OSVČ čeká zvýšení minimálních odvodů na sociální zabezpečení (pro rok 2024 z 2 944 Kč na 3 852 Kč). Přejete si plný přístup k odborným článkům a dostávat týdeník Podtrženo, sečteno s krátkými zprávami do svého e-mailu? Pořiďte si předplatné aplikace Práce a mzda. S námi se v pracovním právu vyznáte.
Vydáno: 23. 10. 2023
Součástí konsolidačního balíčku je i omezení a rušení slev na dani a daňových výjimek. Zcela zrušit by se měla například sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné, podle kabinetu ji využívají především středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel, nízkopříjmové skupiny ji pro nízký základ daně nevyužijí) a sleva na studenta (podle kabinetu plně postačí sleva na poplatníka). Sleva na dani na manželku/manžela má být omezena výhradně na manželku/manžela pečující o dítě do tří let věku, stávající nastavení výjimky odrazuje poplatníky od vstupu na trh práce, není důvod ji poskytovat na ženy v domácnosti manželům s nadprůměrnými příjmy. Zruší se i dvě nezdanitelné částky, odpočet za členské příspěvky odborům a příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání (v praxi se prakticky nepoužívá). Mělo by se zrušit osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům, protože jde o selektivní daňovou výjimku, kterou efektivněji uplatňují větší zaměstnavatelé. Jedná se o nadlimitní stravenky (tzv. manažerské stravenky), nadlimitní příspěvky na sportovní a kulturní akce. Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k odborným článkům? Pořiďte si předplatné aplikace Práce a mzda.
Vydáno: 29. 05. 2023
Vládní koalice představila ozdravný balíček čítající 58 opatření. Předpokládaná účinnost je zpravidla od roku 2024. V oblasti daně z příjmů právnických osob má dojít ke zvýšení sazby daně z 19...
Vydáno: 19. 05. 2023
Den daňové svobody letos připadá na 13. 6. 2023, poté již začneme vydělávat na sebe. Do té doby, celých 163 dní, pracujeme pouze pro stát. Letošní Den daňové svobody je...
Vydáno: 17. 05. 2023
Podle OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) by Česká republika měla přesunout daňovou zátěž směrem k daním z nemovitostí (ta je u nás velmi nízká), spotřebním daním a ekologickým...
Vydáno: 02. 05. 2023
Finanční správa upozorňuje na termín pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů, který v letošním roce připadá na úterý 2. května 2023. Tento den je zároveň posledním dnem...
Vydáno: 28. 04. 2023
OSVČ, kterým Ministerstvo vnitra zřídilo povinně datovou schránku, vznikla povinnost podat přiznání k dani z příjmů elektronicky. Ovšem až 300 tisíc OSVČ si nevyzvedlo dopis s přístupovými údaji k datovým schránkám,...
Vydáno: 06. 04. 2023
Finanční správa upozorňuje na změny a novinky platné pro přiznání za rok 2022 a na nejčastější chyby daňových poplatníků. V souvislosti s povinností pro OSVČ se zpřístupněnou datovou schránkou podat...
Vydáno: 10. 03. 2023
Nejpozději do konce března budou mít všechny podnikající fyzické osoby (OSVČ) zřízenu datovou schránku. Datová schránka se zřizuje i těm živnostníkům, kteří mají svou živnost přerušenou. Přístupové údaje jsou OSVČ...
Vydáno: 20. 02. 2023
V těchto dnech začínají zaměstnavatelé shromažďovat podklady pro roční zúčtování záloh svých zaměstnanců a vystavovat Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnancům, kteří o to požádají.  Mzdy nevyplacené do 31. 1. 2023...
Vydáno: 27. 01. 2023
Od 1. ledna 2023 jsou datové schránky zřizovány všem podnikajícím fyzickým osobám. Datové schránky se zřídí také všem právnickým osobám, které je ještě nemají (spolky, nadace, ústavy, SVJ atd.). Přihlašovací údaje...
Vydáno: 16. 01. 2023
Výše paušální daně by měla v roce 2023 činit 6 208 Kč měsíčně. V této částce jsou zahrnuty minimální záloha na zdravotní pojištění ve výši 2 722 Kč, minimální záloha...
Vydáno: 07. 11. 2022
Před rokem jste koupili dvě bytové jednotky v družstevním vlastnictví za cenu 6 milionů korun (předmětem vlastnictví jsou zde členské podíly v bytovém družstvu, vysvětlení pojmů najdete v blogovém článku)....
Vydáno: 04. 04. 2022
Finanční správa upozorňuje na nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů FO. V nesprávně výši bývá uplatňováno školkovné, poplatníci si tuto slevu uplatňují v maximální možné výši...
Vydáno: 21. 03. 2022
Do úterý 1. 3. 2022 je plátce daně (zaměstnavatel) povinen předložit místně příslušnému FÚ Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 včetně příloh (tj. daně z...
Vydáno: 28. 02. 2022
Do úterý 15. 2. 2022 by měli zaměstnanci podepsat u zaměstnavatele Prohlášení k dani na rok 2021, příp. požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2021. Je k...
Vydáno: 28. 01. 2022
V následujících dnech začnou shromažďovat zaměstnavatelé podklady pro roční zúčtování záloh svých zaměstnanců a vystavovat Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnancům, kteří o to požádají. Mzdy nevyplacené do 31. 1. 2022...
Vydáno: 21. 01. 2022
Optimální hodnota stravenky, která je ideální z daňového hlediska, od 1. 1. 2022 činí rovných 150 Kč, v roce 2021 to byla stravenka v hodnotě 137 Kč, tj. o 13...
Vydáno: 07. 01. 2022