Termín pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů se blíží

Vydáno: 1 minuta čtení

Finanční správa upozorňuje na termín pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů, který v letošním roce připadá na úterý 2. května 2023. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání můžete elektronicky podat prostřednictvím portálu MOJE daně nebo datovou schránkou.

Daňové přiznání musí být podáno elektronicky v předepsaném formátu XML. Nestačí tedy poslat např. naskenovaný formulář ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Podání také nelze učinit elektronicky prostřednictvím e-tiskopisu ani e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu.

Pokud daňové přiznání podá daňový poradce nebo advokát a nebylo podáno do 3. dubna 2023, platí pro jeho podání lhůta 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Daňové přiznání je tedy možné podat do pondělí 3. července 2023

Vracení přeplatku na dani z příjmů je zajištěno do 30 dnů od konce lhůty pro podání přiznání.

Více informací na webu Finanční správy >>>

zdroj: Finanční správa