Nevyplacené mzdy a daňové souvislosti

Vydáno: 2 minuty čtení

V těchto dnech začínají zaměstnavatelé shromažďovat podklady pro roční zúčtování záloh svých zaměstnanců a vystavovat Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnancům, kteří o to požádají. 

Mzdy nevyplacené do 31. 1. 2023 se v souladu s § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů považují za příjem kalendářního roku, ve kterém byly vyplaceny, rovněž sražené zálohy z těchto příjmů se započítají na daňovou povinnost až v roce, ve kterém byly vyplaceny.

Tyto nevyplacené mzdy nemohou být tedy při ročním zúčtování záloh zahrnuty do základu daně zaměstnance. Nevyplacenou mzdu (a sraženou zálohu na daň z této mzdy) je třeba zohlednit i v Potvrzení o zdanitelných příjmech vystavovaném pro zaměstnance. 

Po případném doplacení mzdy (např. v roce 2023) se doplatky příjmů uvádějí v Potvrzení o zdanitelných příjmech až za rok 2023. 

Tyto záležitosti je třeba v mzdových softwarech řešit zpravidla ručním zadáním hodnot souvisejících s nevyplacenou mzdou. Způsobuje to i řadu jiných komplikací (přesun daňové povinnosti do budoucna, často nutnost podání daňového přiznání v roce dodatečné výplaty atd.).

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.

Další aktuality