sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení

Počet vyhledaných dokumentů: 6
Počet vyhledaných dokumentů: 6
Konsolidační balíček je nyní zařazen na 18. schůzi Senátu jako senátní tisk č. 161 (číslo sněmovníhu tisku je 488). Z týdeníku Podtrženo sečteno vybíráme, co obsahuje návrh, který se bude projednávat od 8. 11. Návrh znovu zavádí odvod zaměstnanců na nemocenské pojištění (0,6 % z příjmů), v posledních letech zaměstnanec odváděl pouze na důchodové pojištění (6,5 %). Ruší se některé daňové výjimky, například sleva na školkovné nebo na studenta, omezuje se sleva na manželku či manžela bez vlastních příjmů, a to tak, že bude muset pečovat o dítě do tří let věku. U benefitů se zavádí souhrnný roční limit pro osvobození od daně (a tedy i od pojistného) na úrovni poloviny průměrné mzdy (pro rok 2023 by limit představoval částku 20 162 Kč ročně). Snižuje se hranice pro aplikaci daňové sazby ve výši 23 % ze 48 na 36násobek průměrné mzdy. Balíček dále zavádí pouze dvě sazby DPH (12 a 21 %), sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje z 19 na 21 %, daň z nemovitostí se zvýší v průměru o 1,8násobek, zvyšuje se i spotřební daň z lihu a dálniční poplatky. OSVČ čeká zvýšení minimálních odvodů na sociální zabezpečení (pro rok 2024 z 2 944 Kč na 3 852 Kč). Přejete si plný přístup k odborným článkům a dostávat týdeník Podtrženo, sečteno s krátkými zprávami do svého e-mailu? Pořiďte si předplatné aplikace Práce a mzda. S námi se v pracovním právu vyznáte.
Vydáno: 23. 10. 2023
Muž a žena žijí ve společné domácnosti celý rok 2020. Žena má 2 děti z prvního manželství, 3. dítě mají společné. Žena je v r. 2020 na rodičovské dovolené. 5. 12. 2020 uzavřeli sňatek. Může si muž uplatnit daňové zvýhodnění na děti manželky již za prosinec 2020, když 1. 12. 2020 ještě nebyli manželé? A může uplatnit slevu za umístění dítěte manželky v předškolním zařízení, nebo poměrnou část již za rok 2020?
Vydáno: 17. 02. 2021
Je možné uplatnit slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení podle § 35bb zákona o daních z příjmů, jestliže dítě je umístěné do tzv. nultého ročníku základní školy, a to vzhledem ke znění §35bb odst. 3, kde základní škola není vyjmenována jako předškolní zařízení? Poplatník žije s dítětem ve společné domácnosti a doložil potvrzení o vynaložení výdajů za poskytnutí předškolní výchovy v rámci vedlejší činnosti základní školy. Škola je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností a je registrovaná v rejstříku škol a školských zařízení MSMT.
Vydáno: 02. 06. 2020
  • Článek
Podmínky pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění při výpočtu daně z příjmů fyzických osob jsou upraveny v příslušných ustanoveních zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), a s výjimkou změny výše slevy za umístění dítěte a změny rozhodné výše příjmu pro uplatnění daňového zvýhodnění formou daňového bonusu nebyly změněny ani pro rok 2019, ani pro stávající zdaňovací období roku 2020. Maximální výše slevy za umístění dítěte a stejně tak i podmínka určité výše příjmů pro uplatnění daňového zvýhodnění formou měsíčního nebo ročního daňového bonusu jsou odvozeny od vyhlášené minimální mzdy účinné k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období, a ta byla změněna jak s účinností od 1. ledna 2019 (13 350 Kč), tak i s účinností od 1. ledna 2020 (14 600 Kč).
Vydáno: 22. 02. 2020
  • Článek
1. Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení Manželé mají dvě děti, obě umístěné ve školce. Na jedno dítě je ze školky vystaveno potvrzení ve výši 19 900 Kč,...
Vydáno: 29. 03. 2019
  • Článek
Již od ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2014 je možné po uplynutí zdaňovacího období od vypočtené daně uplatnit slevu ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení (dříve „zařízení péče o děti předškolního věku“), pro kterou se ujala zkratka „školkovné“.