mzdový výměr

Počet vyhledaných dokumentů: 11
Počet vyhledaných dokumentů: 11
Máme u výrobní organizace nastavenou časovou mzdu (dělnické profese). Teď se vedení rozhodlo navýšit časovou mzdu za odpracované roky u společnosti. Ale nesmí se změnit normy (hodinová sazba). Zvažujeme vystavit nové mzdové výměry v souvislosti s navýšením časové mzdy. Jako odměna to také nesmí být. Krátký popis výpočtu mezd: K určitým dělnickým profesím máme nastavené normy /hodinovou sazbu. Z odpracovaných hodin se vypočítá základní mzda a z toho mají nárok (podle zařazení) na odměnu ze základní mzdy v % (0-60 %). Tato odměna nemusí být každý měsíc stejná. Také mají nárok na odměny mistra a další případné odměny (na základě rozhodnutí vedení). A samozřejmě se proplácí příplatky – práce o víkendu, svátek, odpolední práce, přesčas atd. Můžete nám poradit co je vhodnější, vystavit nový mzdový výměr nebo jiným dokumentem zaměstnance písemně informovat o změně. Mzdové výměry už mají hodně staré a bylo by určitě vhodné vystavit nové. Můžete nám doporučit náležitosti mzdového výměru u časové mzdy?
Vydáno: 31. 08. 2022
Mzdový předpis stanovuje podmínky pro poskytování mzdy a odměn za odvedenou práci dle pracovního zařazení zaměstnance. Vztah k právním předpisům § 2, § 3, § 4a, § 113 až §...
Potřebujeme poradit, zda můžeme vyplatit zaměstnanci za kalendářní měsíc, ve kterém čerpal pouze dovolenou, osobní ohodnocení. Jedná se o to, že 1. 1. 2021 se zaměstnanci výrazně navýšil mzdový výměr a náhrada za dovolenou se počítá z výdělku 4. čtvrtletí roku 2020, proto vychází znatelně méně, než kdyby zaměstnanec pracoval. Zaměstnavatel chce osobním ohodnocením zaměstnanci mzdu "vyrovnat". 
Vydáno: 21. 04. 2021
Může zaměstnavatel dodatkem ke stávající pracovní smlouvě tento bod pracovní smlouvy zrušit a nahradit jej mzdovým výměrem? Mzda zaměstnanců je sjednána v pracovní smlouvě takto: „Zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat za vykonanou práci mzdu v tomto složení: základní měsíční hrubou mzdu ve výši XY Kč (takto vypočtená měsíční hrubá mzda se zaměstnanci krátí jen v případě, že zaměstnanec neodpracoval stanovený počet dnů a hodin v měsíci) + měsíční odměny přiznané zaměstnavatelem (splnění stanoveného měsíčního plánu prodeje zboží, prodej preferovaných značek) ve výši minimálně 1 000 Kč brutto měsíčně“. Dodatek k PS by zněl: „... uzavírají dodatek č. XY, kterým se od ...... mění a doplňuje oddíl II, bod 3. takto: Mzda je Zaměstnanci stanovena mzdovým výměrem.“
Vydáno: 15. 03. 2021
Z důvodu nynější špatné situace způsobené vládními opatřeními kvůli Coronaviru, firma nemá na výplaty v takové výši, jaké byli do teď. Zaměstnanci mají smlouvu a k tomu zvlášť mzdový výměr. Lze nějak snížit mzdový výměr, a to i bez souhlasu zaměstnance? Slyšela jsem názor, že pokud dodržíme minimální zaručenou mzdu, tak je to možné i v případě, kdy by zaměstnanec nepodepsal, ale byl by tento mzdový výměr předán za účasti svědka. Moje otázka tedy zní, zda je opravdu možné snížit mzdový výměr bez souhlasu a za jakých podmínek (jakou formou).
Vydáno: 04. 05. 2020
Zaměstnanec má mzdový výměr při plném úvazku např. na 14 000 Kč. K tomu dostává pohyblivou složku mzdy v podobě bonusu. Vždy dosáhne minimální mzdy včetně bonusu stanovené pro letošní rok, tedy 14 600 Kč. Je to v pořádku? Není v rozporu, že nemá ve mzdovém výměru 14 600 (dostává např. 14 000 Kč + 600 Kč odměna)?
Vydáno: 09. 01. 2020
Ve mzdovém výměru stanovuje zaměstnavatel mzdu. Jedná se o jednostranný právní úkon zaměstnavatele, kterým se konkrétnímu zaměstnanci určuje výše mzdy. Vztah k právním předpisům § 113 odst. 4 , §...
Vydáno: 11. 12. 2019
Jsme družstvo, co se týče odměňování postupujeme dle kolektivní smlouvy. Naše družstvo si s ohledem na tuto kolektivní smlouvu uzavře každý rok vnitropodnikový předpis o odměňování, který schválí představenstvo. V tomto předpisu jsou konkrétní sazby hodinové mzdy a měsíční mzdy vedoucích pracovníků a všechny příplatky apod. Je třeba jednotlivým zaměstnancům každý rok vydávat mzdové výměry nebo stačí odkaz na vnitropodnikový předpis? Jak je to s vedoucími pracovníky, kteří mají měsíční mzdu?
Vydáno: 08. 04. 2019
Může chtít exekutor doložit mzdový list? 
Vydáno: 13. 12. 2017
Pokud je zaměstnanci změněna týdenní pracovní doba ze 37,5 hod (směnný provoz) na 40 hod, musí se vystavit i nový mzdový výměr s přepočtenou měsíční mzdou, nebo může být stále měsíční mzda 20 000 Kč? Mzda není uvedena v pracovní smlouvě, je dána mzdovým výměrem - měsíční mzda. Týdenní úvazek byl původně uveden ve smlouvě, dodatkem jen upřesněn, že úvazek bude 1,00, původně bylo ve smlouvě 37,5 hod. 
Vydáno: 01. 02. 2017
Našim zaměstnancům dáváme mzdový výměr, který je složen ze dvou složek: tarifní třídy a osobního hodnocení. Můžu součet těchto dvou složek, které musím vyplatit, považovat za zaručenou mzdu v jednotlivých tarifních třídách?
Vydáno: 22. 11. 2016