Digitální technologie pomáhají eliminovat rizika v bezpečnosti práce

Vydáno: 1 minuta čtení

Digitální technologie přinášejí do pracovního procesu nespočet zlepšení, zrychlují výrobní i řídicí procesy, poskytují lepší přehled o všech aktivitách. Na pracovištích se stále častěji setkáváme s roboty, koboty, monitorovacími technologiemi, inteligentními osobními ochrannými pracovními prostředky, průmyslovými exoskeletony a virtuální a rozšířenou realitou, která je využívána mimo jiné i ke školení zaměstnanců. 

Digitální společnost a digitální technologie s sebou přinášejí nové způsoby, jak se učit, bavit se, ale také pracovat. Rozvoj digitálních technologií, jako je umělá inteligence (AI), pokročilá robotika, rozšířená konektivita, internet věcí, velká data, systémy začleněné do oděvu, mobilní zařízení a online platformy mění povahu práce a místo jejího vykonávání, stejně jako kdo ji vykonává a kdy, a v neposlední řadě také způsob její organizace a řízení, a to včetně BOZP. Zvláště malé podniky potřebují odbornou pomoc, která jim pomůže naplno využívat všech výhod moderních technologií a zároveň eliminují možná rizika.

Této skutečnosti si je vědomo i Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které cíleně podporuje digitalizační aktivity v oblasti BOZP a prostřednictvím Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) realizuje projekty, osvětu a přináší informace pro zaměstnavatele, zaměstnance, odborové organizace a další zainteresované subjekty.

Zajímají vás projekty realizované VÚBP? Více si o nich přečtěte na tomto odkazu.