Pandemická opatření na pracovištích

Vydáno: 1 minuta čtení

Zpomalit šíření koronaviru mají od 1. 11. 2021 nová vládní opatření. Všichni zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor (ne pouze roušku) ve všech vnitřních prostorách pracoviště.

Respirátor nemusí nosit zaměstnanci tam, kde je možné dodržet dostatečné rozestupy minimálně 1,5 m, nebo vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti dalších osob.

Opatření nepočítá v této souvislosti s žádnou výjimkou pro očkované nebo testované zaměstnance.

Respirátory by měl zajistit na své náklady zaměstnavatel, který může přijmout i další vhodná opatření k prevenci rizik. Testování zaměstnanců před příchodem na pracoviště není dáno nařízením, je na každé firmě, jaké si vnitřním předpisem nastaví podmínky. Zaměstnanci pak musí tyto předpisy dodržovat.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.