Dopady dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště a úloha BOZP

Vydáno: 1 minuta čtení

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na svých webových stránkách uveřejnila diskusní dokument, který se věnuje dopadům dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště a úloze BOZP.

Dle této zprávy mají někteří zaměstnanci po prodělání covidu dlouhodobé následky a s tím spojené problémy s plným návratem do práce, což přináší problémy i zaměstnavatelům, kteří musí pro tyto zaměstnance upravit pracovní podmínky.

Zaměstnanci mají např. potíže s dýcháním, únavou, bolestí hlavy, problémy s pamětí a koncentrací, tyto příznaky mohou přetrvávat týdny, případně i měsíce.

Diskusní dokument Dopady dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště a úloha BOZP (originální znění v anglickém jazyce).

(zdroj: Agentura EU-OSHA, https://osha.europa.eu/)