Inspekce práce letos provedla téměř sedm tisíc kontrol, každá druhá zjistila porušení zákona

Vydáno: 2 minuty čtení

Oblastní inspektoráty práce dokončily za období leden až duben letošního roku již 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v celkové výši 142 677 000 Kč. 

Nejvíce pokut bylo uloženo za porušení v oblasti pracovněprávních vztahů (364 pokut), bezpečnosti práce (345), za nedodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti (288) a za nelegální zaměstnávání (232). Ve 132 případech byly pokuty uděleny za nesoučinnost. 

Porušení zákona bylo zjištěno u 3 531 z celkového počtu 6 982 dokončených kontrol, tedy v 51 procentech všech kontrol. Nejvíce porušení právních předpisů bylo kontrolami odhaleno v oblasti zákona o zaměstnanosti, kde pochybení ukázalo až 82 % kontrol.

Uložené pokuty se nejčastěji pohybovaly v rozmezí do 99 999 Kč a 100 000–199 999 Kč. Výjimkou ale nebyly i vyšší pokuty, především za nelegální zaměstnávání a nedodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti, kde byly uděleny i pokuty v rozmezí 1–5 mil. Kč. Za porušení zákona o zaměstnanosti už byly v letošním roce dokonce uloženy i dvě pokuty přesahující 5 mil. Kč.

Více informací v tiskové zprávě >>>

zdroj: Státní úřad inspekce práce

Další aktuality