BOZP: Jaký dopad může mít dlouhé sezení a stání při práci na zdraví pracovníků?

Vydáno: 1 minuta čtení

Aby naše těla dobře fungovala, potřebují pohyb: zamezení statickým polohám je důležité pro prevenci muskuloskeletálních poruch a dalších zdravotních problémů. Dlouhé sezení a stání při práci je tématem dvou nových zpráv zabývajících se zdravotními riziky sedavé práce.

Zprávy se zaměřují na to, kteří pracovníci jsou v tomto ohledu nejzranitelnější, jaké existují pokyny týkající se sezení a stání při práci a jak mohou zaměstnavatelé předcházet rizikům a pomoci zaměstnancům více se hýbat.

Bližší informace a obě zprávy k muskuloskeletálním poruchám a dlouhému statickému sezení a stání při práci ke stažení v tiskové zprávě Evropské agentury pro BOZP >>>

(zdroj: Evropská agentura pro BOZP, https://osha.europa.eu/cs)

Další aktuality