Digitalizace práce

Vydáno: 2 minuty čtení

Digitalizace mění svět práce a vyžaduje nová řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Agentura EU-OSHA realizuje výzkumný program, který poskytne spolehlivé informace o potenciálních dopadech digitalizace na BOZP, aby mohla nejen pracoviště přijímat účinná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

Nástup technologií, jako jsou umělá inteligence (UI), data velkého objemu, kolaborativní robotika, digitální pracovní platformy, a zároveň významný nárůst počtu lidí pracujících na dálku přináší příležitosti pro zaměstnance i zaměstnavatele, ale i nové výzvy a rizika pro BOZP. Řešení těchto problémů závisí na tom, jak jsou technologie používány, řízeny a regulovány v kontextu sociálních, politických a ekonomických trendů. 

Agentura EU-OSHA realizuje výzkumný projekt „přehled o BOZP“, který poskytne podrobné informace pro politiku, prevenci a praxi v souvislosti s výzvami a příležitostmi digitalizace v kontextu BOZP.

Kampaň agentury EU-OSHA za zdravé pracoviště Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku, která proběhne v letech 2023–2025 zvyšuje povědomí o digitalizaci a BOZP a poskytuje další praktické zdroje.

Více informací v tiskové zprávě Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci >>

zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci