výpočet dovolené

Počet vyhledaných dokumentů: 47
Počet vyhledaných dokumentů: 47
Při propočtu rezervy na nevyčerpanou dovolenou se vychází z průměru hodinnového výdělku za: a) 3. Q, kdy průměr vidíme na výplatních páskách k 31. 12. běžného roku a tímto průměrem vynásobíme počet hodin nevyčerpané dovolené × 0,338 (soc., zdrav.), b) 4. Q, kdy průměr vidíme na výplatních páskách za leden následujícího roku. Máme postupovat při propočtu nebvyčerpané dovolené k 31. 12. dle bodu a) nebo b)?
Vydáno: 24. 03. 2024
Naše zaměstnankyně nyní čerpá rodičovský příspěvek na první dítě, narozené v 2021, po ukončení PPM si v 2021 požádala o čerpání dovolené, 1. 5. 2024 bude nastupovat na novou PPM. Jak to bude s jejím nárokem na dovolenou za rok 2024, když poskytujeme 25 dnů/rok?
Vydáno: 06. 03. 2024
Zaměstnankyně pracuje na zkrácený úvazek středa+čtvrtek (2 × 7,5hod.) Pracovala od 16. 5. 2023 do 31. 12. 2023. Jak to bude s dovolenou: bude mít 47 hod., nebo záleží na tom, že 4 týdny v kuse odpracovala až po 2,5 měsících? Tedy, že nepracovala každý den, pak by to byla polovina. Co je tedy správně?
Vydáno: 15. 01. 2024
Zaměstnankyně má stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené. Zaměstnankyně byla v roce 2023 od 1.1. do 20.2.2023 na rodičovské dovolené s prvním dítětem. Od 21.2.2023 nastoupila mateřskou dovolenou a od 6.9.2023 čerpá rodičovskou dovolenou s druhým dítětem. Mateřská dovolená se považuje v plném rozsahu jako výkon práce, za dobu 28 týdnů by tedy měla mít nárok na 86 hodin řádné dovolené za rok 2023?
Vydáno: 12. 01. 2024
Zaměstnankyně nastoupila 5. 8. 2020 na první mateřskou. Konec první mateřské 16. 2. 2021. Následně čerpala dovolenou 17. 2. 2021 – 17. 3. 2021. Od 18. 3. 2021 do 16. 6. 2023 byla na rodičovské dovolené. Od 17. 6. 2023 čerpala mateřskou na druhé dítě. Dne 5. 8. 2023 se ji narodilo dítě. Kdy bude konec mateřské dovolené? Program mi dopočítal datum 5. 1. 2024. Je to správně? Jaký bude její nárok na dovolenou za r. 2023. Firma poskytuje 22 dní dovolené. Z r. 2021 ji má zůstatek 2 hodiny.
Vydáno: 22. 12. 2023
Zaměstnankyně se vrátila 13. listopadu z rodičovské dovolené. Jaký bude její nárok na dovolenou za letošní rok? Máme 4 týdny dovolené, pracuje 34,75 hodin týdně.
Vydáno: 22. 12. 2023
Naší kolegyni se od 1. 10. 2023 mění typ úvazku. Od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023 má plný pracovní úvazek s 8hodinovou pracovní dobou (5 dní v týdnu) a od 1. 10. 2023 má poloviční pracovní úvazek s 4hodinovou pracovní dobou (5 dní v týdnu). V naší firmě máme stanovenou roční výměru dovolené na 5 týdnů. Jaký je celkový nárok na dovolenou naší kolegyně za rok 2023?
Vydáno: 02. 10. 2023
Máme zaměstnance, který má pracovní poměr na dobu určitou - do 31. 10. 2023 a nebude se mu prodlužovat. Od 24. 4. 2023 nastoupil do pracovní neschopnosti. Počítáme, že do zaměstnání už nenastoupí. O kolik hodin mu bude krácená dovolená z důvodu dlouhodobé nemoci? Máme 200 hodin na rok, zaměstnanci byla vypočtena dovolená na 166 hodin. O kolik mu bude dovolená krácená a kolik hodin mu budeme proplácet? 
Vydáno: 19. 09. 2023
Prosím o pomoc s výpočtem nároku na řádnou dovolenou. Zaměstnankyně má stanovenou 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, zaměstnavatel poskytuje 4 týdny dovolené. Od 1. 1. 2022 do 14. 4. 2022 byla zaměstnankyně na rodičovské dovolené s 1. dítětem, od 15. 4. 2022 do 16. 9. 2022 čerpala neplacené volno, od 17. 9. 2022 do 1. 4. 2023 čerpala peněžitou pomoc v mateřství v souvislosti s 2. těhotenstvím a narozením 2. dítěte. Od 2. 4. 2023 čerpá rodičovskou dovolenou (a bude ji čerpat až do r. 2025). Prosím o výpočet jejího nároku na řádnou dovolenou. Ona sama si o její čerpání zatím nepožádala, nicméně se domnívám, že jí nárok vznikl. 
Vydáno: 19. 09. 2023
Zaměstnankyně (úvazek 40 hod. týdně), 4 týdny dovolená. Jaký bude mít nárok na dovolenou; od 01.01.2023 do 28.02.2023 byla na RD, 1.3.2023 nastoupila na PPM, kterou bude čerpat do 12.9.2023. Požádala o poskytnutí dovolené po skončení PPM tj. od 13.9.2023. Jaký bude její nárok na dovolenou? Předem děkuji za odpověď.
Vydáno: 10. 08. 2023
 Naší kolegyni se od 1. 3. 2023 mění typ úvazku a to tak, že od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023 měla plný pracovní úvazek s 8hodinovou pracovní dobou (5 dní v týdnu) a od 1. 3. 2023 má poloviční pracovní úvazek s 4hodinovou pracovní dobou (5 dní v týdnu). V naší firmě máme stanovenou roční výměru dovolené na 5 týdnů. Jaký má naše kolegyně celkový nárok za rok 2023?
Vydáno: 07. 03. 2023
Naše zaměstnankyně má částečný úvazek 20 hod. za týden, roční nárok na dovolenou 100 hod., zůstatek nevyčerpané dovolené k 31. 12. 2022 je 8 hod. Peněžitou podporu v mateřství čerpá od 1. 9. 2022 do 15. 3. 2023. Jaký má naše zaměstnankyně nárok na dovolenou po skončení mateřské dovolené?
Vydáno: 28. 01. 2023
Zaměstnankyně s pracovním úvazkem 20 hod za týden, dovolená 4 týdny, byla v pracovní neschopnosti od 2. 3. 2022 do 5. 9. 2022 a následně dne 6. 9. 2022 nastoupila na mateřskou dovolenou. Ta jí skončí 20. 3. 2023. Po ukončení mateřské dovolené zažádá o čerpání dovolené. V roce 2022 čerpala 20 hod. dovolené. Jaká jí náleží dovolená za rok 2022 a za rok 2023?  
Vydáno: 24. 01. 2023
Náš zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 5. 9. 2022. Hned v září 2022 neodpracoval 5 hod. svého úvazku, tato doba tedy byla zaevidována jako neplacené volno. Stanovená týdenní pracovní doba je 40 hod./týdně. Doba dovolené činí 4 týdny. Jaký je nárok na dovolenou za rok 2022, pokud zaměstnanec odpracoval (vč. svátků) 641 hod a čerpal dovolenou ve výši 34 hod. – je to 50 hod. či 53 hod.? Započítá se oněch 5 hod neodpracovaných pro účely dovolené? Druhý zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 3. 10. 2022. Stanovená týdenní pracovní doba je 20 hod./týdně a doba dovolené činí 4 týdnů. Odpracoval 292 hod. (včetně svátků) a čerpal 24 hod. dovolené. Jaký je jeho nárok na dovolenou za rok 2022?
Vydáno: 14. 01. 2023
Zaměstnanec dostal výpověď z organizačních důvodů k 31. 8. 2022. Dne 12. 8. 2022 nastoupil na nemocenskou, která stále trvá. Do 11. 8. 2022 odpracoval všechny plánované směny (5 × 8 = 40 hod./týden). Celoroční nárok na řádnou dovolenou v délce 5 týdnů – 200 hodin. Dovolená za rok 2022 bude tedy 197 hod.?
Vydáno: 12. 01. 2023
Zaměstnankyně byla do 1. 6. 2022 na RD s prvním dítětem, 2. 6. 2022 nastoupila na MD s druhým dítětem, MD měla do 14. 12. 2022, od 15. 12. 2022 nastupuje dovolenou a po ukončení dovolené půjde na RD. Na kolik dní dovolené má prosím nárok? Máme 4 týdny dovolené za rok.
Vydáno: 06. 01. 2023
Zaměstnankyně byla od 6. 1. 2022 do 28. 6. 2022 na nemocenské a 29. 6. 2022 nastoupila na MD. Ta jí skončí 10. 1. 2023. Zažádá si po ukončení MD o čerpání dovolené. Z roku 2021 ji zbylo 36 hod. Jaký má nárok na výběr dovolené v roce 2023? Firma poskytuje 160 hodin ročně (4 týdny).
Vydáno: 17. 11. 2022
Máme pracovní dobu 40 hod. týdně, nárok na dovolenou 4 týdny. Jeden zaměstnanec nastoupil dne 1. 3. 2022 a jiný zaměstnanec nastoupil 1. 4. 2022. Jestliže zaměstnanec nastoupil 1. 3. 2022, bude se tento týden započítávat do odpracovaných, i když není celý odpracovaný? Na kolik dní dovolené mají tito zaměstnanci nárok?
Vydáno: 06. 08. 2022
Délka dovolené v organizaci je 5 týdnů. Zaměstnanec v DPN od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022, týdenní pracovní doba 40 hodin/5 dní. Po skončení DPN od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 týdenní pracovní doba jen 20 hodin týdně/5 dní a zaměstnanec by měl tuto dobu skutečně odpracovat (takový je předpoklad). Domnívám se tedy, že bude splněna podmínka odpracování 12 TPD za rok (v době od 1. 9.–31. 12.) a bude se tedy započítávat i 20 týdnů z doby nemoci. Nebo ne? Jak postupovat při výpočtu roční i poměrné délky dovolené v roce 2022? Nevím, zda využít průměrnou délku úvazku za rok, nebo spočítat odděleně poměrné části dovolené za nemoc a za skutečný výkon práce. Vychází mi 111 hodin, ale vzhledem k čerpání dovolené v době polovičního úvazku, se jedná o téměř měsíc a půl dovolené. Prosím Vás tedy o uvedení správného výpočtu a jeho vysvětlení. Děkuji.
Vydáno: 21. 06. 2022
Je správně stanoven nárok na dovolenou u těchto zaměstnanců? 1) pracuje 20 hodin týdně - PO, ÚT každý den 4 hodiny, ST 0 hodin, ČT 8 hodin, PÁ 4 hodiny = nárok na dovolenou 10 dnů za kalendářní rok 2) pracuje 20 hodin týdně - PO, ÚT 0 hodin, ST a ČT každý den 8 hodin, PÁ 4 hodiny = nárok na dovolenou 10 dnů za kalendářní rok. Zaměstnavatel poskytuje 20 dnů dovolené za kalendářní rok. 
Vydáno: 09. 01. 2020