testování zaměstnanců

Zaměstnanec byl na ÚP do 31. 1 .2022, pracovní smlouva uzavřena ode dne 1. 2. 2022. V den nástupu do zaměstnání měl pozitivní antigenní test, musel odejít z práce na PCR test, proto neodpracoval ani část své pracovní doby. Pokud bude v "izolaci", kdo proplatí náhradu mzdy, pokud mu nebude prokázán pozitivní PCR test, ale čeká cca dva dny na výsledek? Jaké jsou postupy u zaměstnavatele? Doplnění otázky: Jedná se o učitele na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole. Nastupující učitel se sám rozhodl, že půjde na PCR test. Učitelé se testují antigenním testem 1 x týdně, ostatní zaměstnanci 2 x týdně. Jako mzdové účetní mi jde o to, jakým způsobem zpracovat nepřítomnost učitele, který v den nástupu podle pracovní smlouvy nemohl nastoupit na základě pozitivního antigenního testu.
Vydáno: 14. 02. 2022
  • Článek
Vzhledem k současné epidemiologické situaci (zvyšování počtů nakažených) celá řada zaměstnavatelů zvažuje opět zavedení testování zaměstnanců; někteří vlastně testování zaměstnanců ani nikdy nezrušili. V souvislosti s testováním pak bude pravidelně docházet ke zpracování osobních údajů, zejména pokud zaměstnavatel o testovaných nebo případně očkovaných (kteří se zpravidla testovat nemusí) zaměstnancích povede nějakou evidenci. Nabízí se tak otázka, zda je zpracování údajů zaměstnanců o testování nebo očkování v souladu s „GDPR“, tedy s nařízením (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Vydáno: 22. 10. 2021
Je nějaká opora v zákoně či možnost dát do vnitřního předpisu, že může zaměstnavatel vyžadovat jako podmínku pro vstup do kanceláře na pracoviště pouze očkovaným či negativně testovaným zaměstnancům? A druhá část dotazu, zda je vůbec možné, aby zaměstnanci na žádost zaměstnavatele podávali informaci o tom, zda byli očkováni proti covid-19 a případně kdy?
Vydáno: 21. 10. 2021
Jsme příspěvková organizace, městem zřízená pro poskytování sociálních služeb terénních a odlehčovacích na podporu seniorů. Dle vládních nařízení jsou naši zaměstnanci povinni jednou týdně podstoupit test na přítomnost covid-19 (pokud nejsou očkováni) a příspěvková organizace jako zaměstnavatel je povinna zaměstnancům zajistit testování. Náš dotaz se týká náhrady platu za čas strávený testováním. Doporučený postup pro zaměstnavatele vyvěšený na stránkách MPSV při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování (očkování atd.) uvádí, že se jedná o omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci bez ohledu na to, zda se podrobil testování nebo očkování dobrovolně nebo v souvislosti s výkonem práce, a odkazuje na nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Uvádí se v něm, že se nepřítomnost zaměstnance z důvodu testování na přítomnost covid-19 nebo očkování proti covid-19 posuzuje podle bodu 1 přílohy k výše uvedenému nařízení vlády stejně, jako jiné ošetření nebo vyšetření u lékaře, a tudíž je to omluvená nepřítomnost s náhradou platu. V organizaci máme zavedenu klouzavou pracovní dobu s pevnou částí pracovní doby od 8 do 12 hodin, čas mimo tuto dobu si zaměstnanci mohou organizovat sami s ohledem na zabezpečení námi poskytovaných služeb. Z toho vyplývá, že čas strávený u lékaře, tedy hypoteticky i na testování na přítomnost covid-19 (nebo očkování proti covid-19), omlouváme s náhradou platu jen v době pevné části pracovní doby. V jakém případě bude čas strávený testováním na přítomnost covid-19 s náhradou mzdy, když se zaměstnanec musí otestovat ve svém volném čase a nebo ráno mimo pevnou část pracovní doby, neboť bez negativního výsledku testu zaměstnavatel nemůže umožnit zaměstnanci přítomnost v práci? 
Vydáno: 09. 09. 2021
OSVČ podnikající v zemědělství vede daňovou evidenci. Jsou daňově uznatelnými výdaji výdaje na pracovní oděv a obuv a dále výdaje na ochranné pomůcky ve smyslu respirátory z důvodu COVID? A jak je to s povinnými testy na COVID, pokud by nebylo zažádáno o proplacení u zdravotní pojišťovny?
Vydáno: 16. 05. 2021
Zaměstnanci byli v průběhu měsíce dubna 4x testování na přítomnost covid-19 u závodního lékaře zaměstnavatele v průběhu směny. Tento závodní lékař ordinuje mimo areál zaměstnavatele. Cesta k lékaři včetně testu trvá 15 minut a 30 minut (ze vzdálenějšího pracoviště). Jak nyní vše vykázat při zpracování mezd zaměstnanců, kteří jsou odměňování měsíční mzdou ?
Vydáno: 04. 05. 2021
Jak by měl zaměstnavatel postupovat v případě, kdy zaměstnanec odmítne povinné testování na přítomnost koronaviru?
Vydáno: 29. 04. 2021
Naše firma si objednala firmu na testování zaměstnanců na covid-19. Bohužel firma jezdí po pracovní době. Minulý týden v 16.00 hod. tento týden v 15.30 hod. Pracovní doba zaměstnanců je 7-15.30 hod. Jsou zaměstnanci povinni čekat na toto testování po pracovní době, které je nařízeno již v jejich osobním volnu?
Vydáno: 06. 04. 2021
  • Článek
S účinností od 3. 3. 2021 je mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR zavedeno povinné testování zaměstnanců při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele.
Vydáno: 19. 03. 2021
Firma s. r. o. má 9 zaměstnanců. Dále 3 osoby na dohody o provedení práce s celoroční smlouvou, za které neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, ani daň (300 hodin ročně). Musí firma dle nařízení vlády testovat své zaměstnance? 
Vydáno: 16. 03. 2021
Firma do 50 zaměstnanců nakoupí v lékárně antigenní testy na SARS-CoV-2 pro své zaměstnance, které chce dobrovolně otestovat z preventivních důvodů - pro ochranu celého pracovního kolektivu. Jedná se o daňově uznatelný náklad u zaměstnavatele a o osvobozený nepeněžní příjem u zaměstnance? Jak by to bylo v případě nákupu protilátkových testů?
Vydáno: 08. 03. 2021
Jsme příspěvková organizace, městem zřízená pro poskytování sociálních služeb terénních a odlehčovacích k podpoře seniorů. Uživateli našich služeb jsou senioři a zdravotně znevýhodněné osoby. V souladu s vládním nařízením k zamezení dalšího šíření viru covid-19 od listopadu 2020 pravidelně testujeme naše zaměstnance, kteří vykonávají přímou péči. Organizace je povinna zajistit, aby zaměstnanci v přímém kontaktu s uživateli byli testováni, avšak testy (i očkování) jsou dle výkladů pro zaměstnance dobrovolné. Vůle a možnosti jsou tedy na straně zaměstnance, avšak případný zaměstnancův nesouhlas s testováním je dle některých výkladů překážkou v práci na straně zaměstnavatele, který zároveň nese odpovědnost za plnění vládních opatření MZ ČR v souvislosti s ochranou zranitelných skupin obyvatel. Můžete nám doporučit způsob, jak lze v praxi při testování a očkování zaměstnanců ošetřit rozpor vládních nařízení a příslušných ustanovení zákoníku práce a také ve vztahu k vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem? 
Vydáno: 05. 03. 2021
Manžel je OSVČ a já jsem jeho spolupracující osoba. Máme pouze 1 zaměstnance, který je na dohodu o provedení práce. Chceme se všichni tři dobrovolně testovat na covid. Máme nárok na příspěvek od státu? A popřípadě na kolik testů? Jsou tyto testy i pro nás daňově uznatelný náklad? 
Vydáno: 02. 03. 2021