pracovní poměr na dobu neurčitou

Počet vyhledaných dokumentů: 11
Počet vyhledaných dokumentů: 11
Zaměstnanec pracoval na dobu určitou v období 20.5.2019 do 30.4.2020, poté nepracoval a pak zase v období od 1.2.2021 do 31.12.2021 a návazně od 1.1.2022 do 31.12.2022. Může mu být ještě 1x prodloužena smlouva na dobu určitou?
Vydáno: 22. 12. 2022
Uzavřeli jsme pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2017, pak byl podepsán dodatek na prodloužení do 31. 12. 2018 a poté dodatek na dobu neurčitou, nyní bychom chtěli podepsat opět dodatek na dobu určitou. Lze změnit pracovní poměr na dobu neurčitou dodatkem znovu na dobu určitou?
Vydáno: 19. 10. 2022
Firma zajišťuje zaměstnancům svoz do zaměstnání zdarma smluvně zajištěným dopravním prostředkem. Je rozdíl ve zdanění a odvodech u zaměstnanců, kteří mají pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou?
Vydáno: 17. 06. 2022
Jsme příspěvková organizace - divadlo. Máme spoustu zaměstnanců na dobu neurčitou již v důchodovém věku. No a to je ten problém, kdy vzhledem ke svému věku již nesplňují všechny pracovní povinnosti, které jim vyplývají z náplně práce (nejedná se o umělce). Jak slušně a podle ZP lze ukončit PP u těchto zaměstnanců, kteří se k "odchodu" do zaslouženého odpočinku zdaleka nechystají?
Vydáno: 03. 01. 2022
Zaměstnanec měl první pracovní smlouvu na dobu určitou na 6 měsíců, poté mu byla prodloužena o 1 rok a následně dostal smlouvu na dobu neurčitou. Nyní ukončil na vlastní žádost pracovní poměr. V jednom případě po měsíci, ve druhém případě po dvou měsících se chce opět vrátit do organizace. Můžeme s ním uzavřít opět smlouvu na dobu určitou na 6 měsíců a případně prodloužit o další rok?
Vydáno: 17. 09. 2021
Zaměstnankyně má pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou, od 1. 1. 2021 pokračuje v čerpání rodičovské dovolené na 1. dítě, které se narodilo 9. 10. 2019. Zřejmě od 2. září 2021 bude čerpat mateřskou dovolenou na 2. dítě, a to až do konce roku 2021 a dále. Vznikne jí nárok na dovolenou za rok 2021? Pokud ano, kolik dnů, když má celkový roční nárok 25 dnů x 8 = 200 hodin.
Vydáno: 20. 08. 2021
  • Článek
Každý zaměstnavatel, který sjedná se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, ví, nebo aspoň tuší, že případný výkon práce zaměstnancem po uplynutí sjednané doby může za určitých okolností vést...
Vydáno: 08. 08. 2020
Pracovník, pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2019. V důsledku opomenutí, mzda za měsíc leden, únor, březen 2020 v běžném režimu. Nyní řešíme vazbu Zákoníku práce § 65 ve vazbě na § 48 odst. 2) - pracovník se domnívá, že mu vznikla Pracovní smlouva na dobu neurčitou. - my se domníváme, že pracovní poměr skončil 31. 12. 2019, Tři měsíce roku se pokryjí prodloužením smlouvy na dobu určitou. Automatické překlopení pracovní smlouvy s dobu neurčitou by se vztahovala původní pracovní smlouva na dobu určitou, bez uvedení přesného datumu, ale byla by vymezena " sjednání úkolem ke konkrétní práci". Kdy pracovníkovi nebylo 3 dny předem oznámeno, a nadále vykonává práci s vědomím zaměstnavatele. Tedy, že § 48 odst. 2 se váže i k odstavci 1, nevztahuje se na pracovní smlouvu s přesně vymezeným dnem ukončení pracovního poměru. Se zaměstnancem jsme se shodě, jen potřebujeme dát do správného pracovního rámce.
Vydáno: 29. 04. 2020
S novým zaměstnancem jsme sjednali pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou v délce 3 měsíců. Lze po uplynutí zkušební doby vytvořit novu pracovní smlouvu, kde bude sjednán pracovní poměr na dobu určitou, kterou budeme dle potřeby prodlužovat? 
Vydáno: 09. 05. 2019
Základní informace Doba trvání pracovního poměru může být v pracovní smlouvě sjednána jako doba určitá nebo neurčitá. Pokud je pracovní poměr sjednán na dobu určitou, doba jeho trvání může být vymezena pevným datem (např. na 2 roky nebo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) nebo dobou trvání určitých prací či jinou objektivně určitelnou skutečností (např. po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené jiného zaměstnance).
  • Článek
Úvod V ustanovení § 39 obsahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, právní úpravu týkající se pracovních poměrů na dobu určitou. Vymezuje podmínky, za kterých...
Vydáno: 22. 01. 2016