daňové tiskopisy

Počet vyhledaných dokumentů: 6
Počet vyhledaných dokumentů: 6
Můžeme použít tiskopis Žádost o RZD za zdaňovací období 2021 vzor č. 1, když si zaměstnanec nebude uplatňovat nezdanitelnou část základu daně u hypotéky? Nový vzor č. 2 stále na FÚ nemají a ani neví, kdy jej obdrží.
Vydáno: 12. 01. 2022
  • Článek
Tiskopisy Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti pro rok 2019
Vydáno: 20. 12. 2018
  • Článek
Přehled tiskopisů ke zdanění závislé činnosti navazuje na článek uveřejněný v minulém čísle. Na základě zkušeností z minulého zdaňovacího období opět upozorníme na důležité údaje a na častou chybovost, především však na změny v tiskopisech.
Vydáno: 20. 01. 2017
  • Článek
Upozornění Finanční správy na nejčastější chyby v podaných přiznáních Finanční správa vydala upozornění na nejčastější chyby prováděné v rámci podaného přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Mezi ty...
  • Článek
V přehledu tiskopisů týkajících se zdanění závislé činnosti se zaměříme na změny v jednotlivých vzorech, na důležité údaje a na případnou chybovost, kterou bylo možné zaznamenat v minulém zdaňovacím období.
Vydáno: 21. 12. 2016
Vyplňuji přiznání za společníky společnosti (fyzické osoby). Během roku se ale bohužel několikrát měnili jak účastníci, tak podíly jednotlivých účastníků (podíly se měnily během roku i u těch, co byli ve společnosti celý rok). Zisk se mi samozřejmě podle jednotlivých měsíců i společníků podařilo spravedlivě rozdělit. Jak ale vyplnit část F v příloze č. 1 daně z příjmů? Jaké podíly v % se tam uvádí? Stav podílů dle smlouvy ke konci roku? Dělám přiznání i dvěma bývalým společníkům, kteří během roku z důvodu přiznání starobního důchodu ukončili podnikání a ze společnosti vystoupili. Nějaký zisk jim ale za část roku připadl. Ti by tam pak měli uveden 0% podíl na příjmech i výdajích, kdyby se tam uváděl stav podílů ke konci roku?
Vydáno: 15. 03. 2016