Jana Šmídová

  • Článek
V minulém čísle jsme upozornili na změny v tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Navážeme přehledem změn v dalších tiskopisech z oblasti daně z...
Vydáno: 19. 12. 2017
  • Článek
Od zdaňovacího období 2018 v oblasti zdanění příjmů prostřednictvím plátce daně dochází k významné změně, a to v souvislosti s úpravou § 38k zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů (dále jen „ZDP“), která byla provedena na základě zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, a kterým byl změněn i ZDP. Došlo k rozšíření možnosti komunikace mezi plátcem daně a poplatníkem tak, aby bylo možné využít i jiného způsobu zachycení projevu vůle poplatníka než písemného.
Vydáno: 24. 11. 2017
  • Článek
Přehled tiskopisů ke zdanění závislé činnosti navazuje na článek uveřejněný v minulém čísle. Na základě zkušeností z minulého zdaňovacího období opět upozorníme na důležité údaje a na častou chybovost, především však na změny v tiskopisech.
Vydáno: 20. 01. 2017
  • Článek
V přehledu tiskopisů týkajících se zdanění závislé činnosti se zaměříme na změny v jednotlivých vzorech, na důležité údaje a na případnou chybovost, kterou bylo možné zaznamenat v minulém zdaňovacím období.
Vydáno: 21. 12. 2016