Autoři - strana 4

PRK Partners, s.r.o., advokátní kancelář
Vysokoškolská lektorka a zástupkyně ředitelky ČAZV
Lektorka a garantka kurzů HR, Vysoká škola finanční a správní, a. s., a AMBIS vysoká škola, a. s.
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Praha, Česká republika, Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Klinika pracovního lékařství 1. LF a VFN, Praha, Česká republika
Advokátní kancelář Randl Partners, s. r. o., člen aliance Ius Laboris
Právnička Kanceláře veřejného ochránce práv se specializací na důchody a nemocenské pojištění.
Státní úřad inspekce práce
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha, Klinika pracovního lékařství LF UP Olomouc, Odbor ochrany veřejného zdraví
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha; Klinika pracovního lékařství LF UP Olomouc
Studentka v doktorském studijním programu na katedře trestního práva PF UK, advokátka
Odbor pracovněprávní legislativy MPSV ČR
Pracuje pro soukromý i veřejný sektor, zejména v oblasti účetnictví, daní a finančního controlingu.