Mgr. Klára Gottwaldová

Zaměstnanec byl u nás zaměstnán od 1.3 2019 do 31.12. 2021 na dobu určitou, opět nastoupil 1.3. 2022, a to na dobu neurčitou. Je možné mu dodatkem změnit pracovní poměr na dobu určitou ???
Vydáno: 23. 12. 2022
Pokud se se zaměstnancem dohodneme na ukončení pracovního poměru dohodou - bez výplaty odstupného - jaký důvod napsat, aby neměl případně krácenou podporu v nezaměstnanosti, aby bral vyšší procenta?
Vydáno: 29. 11. 2022
Zaměstnavatel skončí dohodou pracovní poměr se zaměstnancem po 8 měsících trvání pracovního poměru. Jedná se o pozici montážního dělníka. Zaměstnavatel není spokojen s prací tohoto zaměstnance. Na jeho místo přijme nového zaměstnance, který bude vykonávat úplně stejnou práci. Má zaměstnanec nárok na odstupné? S dohodou (na návrh zaměstnavatele) souhlasil a podepsal ji. Kdyby zaměstnanec s dohodou nesouhlasil, jakým způsobem by zaměstnavatel ukončil pracovní poměr, když jediný důvod je nespokojenost s pracovním výkonem zaměstnance? Jaký by byl výpovědní důvod ze strany zaměstnavatele? Náleželo by odstupné?
Vydáno: 01. 02. 2022
Máme zaměstnankyni, která byla celý rok 2021 na rodičovské dovolené. Má nárok na řádnou dovolenou (proplacení)? Týdenní pracovní doba činí 40 hod.
Vydáno: 10. 01. 2022
Zaměstnanec nastoupil do firmy 1. 8. 2021. Ve smlouvě měl uvedenou zkušení dobu 3 měsíce. V průběhu zkušební doby zažádal o 4 dny neplaceného volna (byla schválena) a měl 2 dny neomluvené absence. Bude se prodlužovat zkušební doba o 4 dny neplaceného volna a dále o 2 dny neomluvené absence?
Vydáno: 09. 11. 2021
Zaměstnankyně měla pracovní smlouvu na dobu neurčitou 1. 9. 2010 - 28. 2. 2021, nový pracovní poměr trval 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 s dobou neurčitou. Kdyby se rozhodl zaměstnavatel, že se zaměstnankyní opět uzavře pracovní poměr, jak je to s dobou určitou/neurčitou v tomto případě? Přerušení nebylo více než 3 roky, pak by musela mít zaměstnankyně pracovní smlouvu na dobu neurčitou? Počítá se od posledního pracovního poměru?
Vydáno: 05. 11. 2021
Zaměstnanec již 20 let pracuje u jedné společnosti, z toho 18 let má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Je možné s takovým zaměstnancem uzavřít dodatek k pracovní smlouvě, jímž se změní doba neurčitá na dobu určitou? 
Vydáno: 02. 11. 2021
Je nějaká opora v zákoně či možnost dát do vnitřního předpisu, že může zaměstnavatel vyžadovat jako podmínku pro vstup do kanceláře na pracoviště pouze očkovaným či negativně testovaným zaměstnancům? A druhá část dotazu, zda je vůbec možné, aby zaměstnanci na žádost zaměstnavatele podávali informaci o tom, zda byli očkováni proti covid-19 a případně kdy?
Vydáno: 21. 10. 2021