Ing. Irena Fučíková

Jsem osoba podnikající, uplatňující výdaje paušálem v § 7, řemeslná živnost 80 %. Daňový základ v § 7 je 45 682 Kč. Pronajímám nemovitou věc v § 9, kde neuplatňuji výdaje procentem, lépe řečeno, neuplatňuji výdaje žádné. Daňový základ v § 9 je 108 000 Kč. Můžu v daňovém přiznání uplatnit slevu na dítě?
Vydáno: 16. 02. 2016
V průběhu roku 2014 k nám nastoupila zaměstnankyně, které při rozvázání pracovního poměru v předchozím zaměstnání bylo vyplaceno odstupné, a v tomto měsíci byla odvedená solidární daň. Tato zaměstnankyně nyní u nás zažádala o roční zúčtování daně. Její celkový příjem za rok 2014 nepřekročil MVZ - 1 245 216 Kč. Zohlední se mi nějak tato solidární daň při ročním zúčtování ? Běžně od základu daně odečtu odečitatelné položky, částku zaokrouhlím a vypočtu z ní 15-ní daň, odečtu slevu na poplatníka, daň. zvýhodnění na děti a úhrn sražených záloh ze závislé činnosti, čímž vypočítám přeplatek na dani. V daňovém přiznání v ř. 59 je sice řádek pro solidární daň, ale já její výši neznám a domnívám se, že se vyplňuje jen v případě překročení ročního MVZ. Znamená to tedy, že při výpočtu ročního vyúčtování této zaměstnankyně postupují obvyklým způsobem, jako kdyby neměla solidární daň strženou a výpočtem se jí tato daň vrátí?
Vydáno: 21. 02. 2015