JUDr. Petra Foltasová

  • Článek
Cílem tohoto článku je přiblížit problematiku posuzování nároku na peněžitou pomoc v mateřství v případech, kdy žena žádá o přiznání této dávky v ochranné lhůtě.
Vydáno: 23. 06. 2017