Mgr. Jiří Salač, LL.M. (Kiel)

Mgr. Jiří Salač, LL.M. (Kiel)

Advokát SALAČ LEGAL s. r. o., advokátní kancelář, zabývá se zejména právem obchodním, korporačním a pracovním. V advokacii je činný od roku 2003.

Téma autora:

Články autora