JUDr. Ing. Martin Štika

Soudní exekutor v Hradci Králové, přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR,
doktorand na Právnické fakultě ZČU Plzeň

Články autora