Kontroly na vrátnici při odchodu

Plné znění otázky

Zaměstnanci do práce a z práce odcházejí přes vrátnici, kde je i docházkový terminál. Vzhledem k tomu, že Zaměstnanci pracují na skladech se zbožím, zavedli jsme namátkové kontroly zavazadel a osobní prohlídky při odchodu z pracoviště. Namátkově myslím to, že výběr, kdo bude podrobně zkontrolován, vybere docházkový terminál. Jak musím Zaměstnance seznámit o kontrolách, co mohu a co nemohu zkontrolovat. Vše probíhá v areálu firmy. Když Zaměstnanec odmítne se podrobit kontrole, jaké mám možnosti?

Odpověď