Novinky

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 0000 korun a zkrácení jeho čerpání na tři roky. Změny se dotknou dětí narozených od 1. ledna 2024. Dobrou zprávou zejména pro samoživitelky...
Vydáno: 29. 06. 2023
Díky akci Milostivé léto se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. 10. 2022, budou moci zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Toto mimořádné opatření bude...
Vydáno: 26. 06. 2023
Od 1. 4. 2023 vzniká zaměstnavatelům nová povinnost přihlašovat zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech. Ve vazbě na ohlašovací povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení bude zaměstnavatel povinen...
Vydáno: 03. 04. 2023
Minimální měsíční záloha na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ bude od ledna 2023 činit 2 722 Kč (v roce 2022 to je 2 627 Kč). Minimální měsíční záloha na pojistné...
Vydáno: 02. 12. 2022
Podle propočtů specialistů na důchodové zabezpečení ze společnosti Freedom Financial Services se vyplatí zažádat si o starobní důchod ještě v letošním roce, byť by měl být předčasný. Špatným načasováním odchodu...
Vydáno: 17. 10. 2022
Od ledna 2023 se opět zvýší všechny důchody, kromě starobních tedy i invalidní a pozůstalostní.  Půjde o tzv. řádnou valorizaci, což znamená, že se budou zvyšovat obě složky důchodů.  O...
Vydáno: 20. 09. 2022
První příspěvky na dítě ve výši 5 000 Kč se již začaly vyplácet. Týká se to všech, kteří v červnu měli nárok na přídavky na děti a splňují podmínky nároku...
Vydáno: 01. 08. 2022
Vláda schválila v rámci rodinného balíčku podporu částečných úvazků v podobě slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5 % z...
Vydáno: 03. 06. 2022
Den 1. 6. 2022 je nejzazším termínem pro odevzdání ELDP za rok 2021. Nejjednodušší je ELDP zaslat do evidence ČSSZ elektronicky. Jednu z důležitých povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení...
Vydáno: 30. 05. 2022
Jednou z důležitých povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení je vyhotovit každému svému zaměstnanci evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a předložit ho k evidenci ČSSZ. Zaměstnavatel je povinen provést uzavření,...
Vydáno: 14. 04. 2022
Zvýšení minimální mzdy Od 1. 1. 2022 se zvýší minimální mzda o 1 000 Kč na 16 200 Kč pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová...
Vydáno: 30. 12. 2021
Od 1. 1. 2022 vejde v účinnost novela č. 330/2021 Sb., kterou se mění zákon o nemocenském pojištění. Dojde ke zlepšení podmínek pro ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovskou. Ošetřovné se...
Vydáno: 10. 12. 2021
Vlivem zvýšení minimální mzdy vzroste i minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců (na které se vztahuje minimální vyměřovací základ) a osob bez zdanitelných příjmů na 2 187 Kč, tj. 13,5...
Vydáno: 19. 11. 2021
Podle výpočtů společnosti Freedom Financial Services, která se zabývá problematikou sociálního zabezpečení, je při rozhodování o odchodu do důchodu na přelomu roku 2021 a 2022 výhodnější odejít do důchodu až...
Vydáno: 12. 11. 2021
Od 1. 1. 2021 došlo k poměrně vysokému zvýšení redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022 pro účely nemocenského pojištění (sdělení MPSV č. 380/2021 Sb.). V...
Vydáno: 29. 10. 2021
MPSV vyhlásilo ve Sdělení č. 380/2021 Sb. výši redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (DVZ) platných v roce 2022 pro účely nemocenského pojištění. První redukční hranice pro úpravu DVZ...
Vydáno: 25. 10. 2021
Jste v pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel po Vás přesto vyžaduje výkon práce (nemá za Vás zástup). Můžete pracovní poměr ukončit? Řešení: Zaměstnanec může pracovní poměr ukončit kdykoli, tedy i v...
Vydáno: 29. 09. 2021
Ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte nebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény či uzavření školského zařízení bude náležet za obecných podmínek stanovených v zákoně č....
Vydáno: 14. 09. 2021
Průměrný starobní důchod se od 1. 1. 2022 zvýší o 805 Kč. V této částce je zákonný růst – v průměru o 505 Kč, tzv. valorizace, a 300 Kč, které...
Vydáno: 13. 09. 2021
Ve středu 18. 8. Senát schválil novelu zákona o nemocenském pojištění. Hlavními změnami, které novela přináší, jsou snazší cesta k dlouhodobému ošetřovnému a ošetřovnému pro ty, kteří pečují o své...
Vydáno: 19. 08. 2021