Příplatky a dovolená pro dohodáře

Vydáno: 2 minuty čtení

Od 1. 10. 2023 nabývá účinnosti novela zákoníku práce, která nařizuje všem zaměstnavatelům poskytovat i zaměstnancům pracujícím na dohody příplatky za práci ve svátek, v sobotu a neděli, v noci a ve ztíženém pracovním prostředí. Od 1. 1. 2024 nabývá účinnosti i ustanovení, podle kterého těmto zaměstnancům bude náležet i placená dovolená, pokud splní podmínky stanovené zákoníkem práce. Ty jsou podobné těm, které platí pro pracovní poměr. Průměrný hodinový výdělek pro účely vyplácení příplatků a náhrad se zjišťuje standardním způsobem. Pokud nebude v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí) splněna podmínka odpracování alespoň 21 dnů, bude třeba použít pravděpodobný výdělek. Pokud bude sjednána hodinová odměna, pak pravděpodobným výdělkem bude zpravidla tato hodinová odměna.

Tip týmu Práce a mzda: Aktuální výklad ke zjištění průměrného výdělku si přečtěte v článku Průměrný výdělek - 1. část

Vše o dovolené pro dohodáře se dočtete ve výkladu JUDr. Bukovjana 

Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 1. část

Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část

Přejete si plný přístup k odborným článkům a dostávat týdeník Podtrženo, sečteno s krátkými zprávami do svého e-mailu? Pořiďte si předplatné aplikace Práce a mzda.

S námi se v pracovním právu vyznáte.