důchodové spoření

Počet vyhledaných dokumentů: 3
Počet vyhledaných dokumentů: 3
  • Článek
Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon o ukončení důchodového spoření. Tento zákon mimo jiné také upravuje možnost účastníků důchodového spoření doplatit si v roce 2017 pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získat vyšší procentní výměru starobního důchodu.
  • Článek
Uplatnění pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění V rámci Finančního zpravodaje 5/2015 bylo Finanční správou ke konci roku 2015 zveřejněno Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé...
  • Článek
Od 1. ledna 2013 bylo jako tzv. II. pilíř zavedeno na základě zákona č. 426/2011 Sb. důchodové spoření, které představovalo nový doplňkový důchodový systém. V návaznosti na tento zákon bylo pak v roce 2012 s účinností rovněž od 1. ledna 2013 upraveno zákonem č. 397/2012 Sb. pojistné na důchodové spoření. Od roku 2016 se však důchodové spoření ruší.
Vydáno: 22. 01. 2016