JUDr. Adéla Uhrinová

Doktorandka na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Západočeské
univerzity v Plzni

Články autora