doc. Dr. Jan Urban, CSc.

doc. Dr. Jan Urban, CSc.

Ředitel poradenské a vzdělávací společnosti Consilium Group, Management Consultants, VŠ učitel řízení lidských zdrojů, lektor a garant manažerských kurzů MBA.

Téma autora:

Články autora