doc. Dr. Jan Urban, CSc.

doc. Dr. Jan Urban, CSc.

Ředitel poradenské a vzdělávací společnosti Consilium Group, Management Consultants, lektor a garant manažerských kurzů MBA, předseda správní rady European Business School

Téma autora:

Články autora