Nařízení o katalogu prací ve veřejných službách a správě

222/2010 Sb.