Vánoční večírek a posouzení úrazu na něm

Vydáno: 6 minut čtení

V průběhu kalendářního roku a zejména pak na jeho konci pořádá obvykle zaměstnavatel pro zaměstnance různé akce. Některé z nich jsou označovány jako teambuilding, jiné jako večírek. Na některých je program řízený a zaměstnanec se ho musí účastnit, jindy je to na jeho svobodném uvážení. A na každé takové akci se může bohužel přihodit zaměstnanci zranění, v horším případě může zaměstnanec dokonce zemřít. Bude pak takový úraz považován za úraz pracovní a nese zaměstnavatel odpovědnost za újmu způsobenou tímto úrazem?

Zajímavý případ vztahující se k této otázce lze vysledovat z jednoho usnesení Nejvyššího soudu. Jeho prostřednictvím sice odmítl jmenovaný soud dovolání zaměstnankyně a neřešil uvedený spor věcně, ale z odůvodnění jeho rozhodnutí se sluší některé pasáže ocitovat. Jde o usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2022, sp. zn. 21 Cdo 255/2022.

Na začátek...

Pro lepší vhled čtenáře do dané problematiky je vhodné si zopakovat základní pravidla, kterými se musely soudy zabývat. Na mysli mám zejména samotné vymezení toho, co právní úprava rozumí pracovním úrazem