zdravé pracoviště

  • Článek
Podle § 104 ZP platí, že zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům kromě OOPP ještě mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády č. 361/2007 Sb. , též ochranné nápoje.
Vydáno: 13. 04. 2023
  • Článek
Kancelářská židle je jedním z nejdůležitějších kusů nábytku v kanceláři. Taková židle respektuje anatomii a individuální potřeby jejího uživatele, je účelná a pohodlná pro dlouhodobé sezení. Dnešní lidé, kteří většinu času tráví vsedě (v práci, ale i doma), potřebují, aby sedadlo mělo nastavitelnou výšku, poskytovalo anatomicky správnou bederní oporu a mělo nastavitelný sedák i opěrák v celém rozsahu dané postavy. Opomenuty by neměly být ani zaoblené hrany a pozvolné přechody mezi jednotlivými použitými materiály. Nastavení výšky sedáku židle je velmi důležité proto, aby se zabránilo vzniku nepohodlí pro nohy, které je spojeno se statickým držením těla, kompresí zadní strany stehen a pánve sedadlem. Područky jsou žádoucí, ale pouze tehdy pokud jsou dostatečně nastavitelné.
Vydáno: 21. 07. 2016
  • Článek
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) od doby svého vzniku v roce 1994 přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci, a to i formou kampaní „Zdravé pracoviště“, které pořádá za podpory orgánů EU a evropských sociálních partnerů každé dva roky. Cílem kampaně na období let 2016–2017 s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ je pomoci zaměstnavatelům řešit problémy související se stárnoucí pracovní silou a zvyšovat povědomí o významu udržitelné práce po celou dobu pracovního života zaměstnanců. Bezpečné a zdravé pracovní podmínky po celou dobu pracovního života jsou přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost.
Vydáno: 12. 05. 2016