vzory

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
Vztah k právním předpisům § 310 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Související ustanovení: § 311 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 2048 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,...
Dohoda o provedení práce patří mezi tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákoník práce obsahuje pouze minimální právní úpravu a náležitosti dohody o provedení práce, a proto je...
Dohoda o pracovní činnosti patří mezi tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Náležitosti dohody o pracovní činnosti si smluvní strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) mohou do určité míry sjednat...
  • Článek
Při placení pojistného na zdravotní pojištění dochází k situacím, kdy je zapotřebí například prokázat kontrolnímu orgánu odůvodněnost postupu zaměstnavatele, tedy předložit potvrzení, na jehož základě například nemusí být u zaměstnance dodržen při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, ale pojistné je odvedeno ze skutečné výše příjmu zaměstnance. Také platí, že pokud zaměstnavatel nemá příslušné doklady k dispozici, a tudíž nepostupuje v souladu s platnou právní úpravou, je kontrolní orgán nucen postupovat podle zákona, což ve svém důsledku zpravidla představuje vznik dlužného pojistného včetně penále.
Vydáno: 18. 04. 2019