platové tarify

Počet vyhledaných dokumentů: 6
Počet vyhledaných dokumentů: 6
  • Článek
Jednou z možných složek platu je příplatek za vedení. Vedoucímu zaměstnanci přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Lze jeho výši určit procentuální částkou ze základny stanovené zákonem? Co má zaměstnavatel napsat v takovém případě do platového výměru?
Vydáno: 30. 10. 2023
  • Článek
S účinností od 1. 1. 2022 byla novelizována nařízení vlády, která upravují nebo významně ovlivňují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízením vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, se valorizují a v některých případech nově definují stupnice platových tarifů. Nařízením vlády č. 391/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, se doplňuje zařazení nových prací do platových tříd, některé práce se zařazují do vyšších platových tříd nebo se blíže a přesněji specifikuje vymezení těch prací, jejichž zařazení do platových tříd činilo v praxi problémy. Nařízením vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví nové sazby minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.
Vydáno: 25. 02. 2022
V prosinci roku 2018 mělo dojít k platovému postupu učitelky mateřské školy. Z platového tarifu 9/3 do 9/4. Tato skutečnost byla přehlídnuta a tím došlo k předběžnému nedoplatku ve výši 8300 Kč (učitelka má zkrácený úvazek). Je možno doplatit uvedenou částku zpětně za celé období?  Platový výměr se správným platovým zařazením mám vystavit zpětně a nebo s platností od 1. 5. 2021 (nejbližší termín dalšího zpracování mezd) s doložením doplatku mzdy za dlužné období?
Vydáno: 13. 05. 2021
Dovoluji si Vás požádat o stanovisko k nastavení zvláštního způsobu určení platového tarifu v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) NV 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen "nařízení vlády"). Ve vnitřním řídícím aktu organizace je uvedeno, jak organizace zařazuje zaměstnance v do platového tarifu v první až páté platové třídě. Je stanoveno, že při nástupu jsou všichni zaměstnanci zabezpečující stejnou činnost zařazeni do 5.PT a 5.PS. Vliv na postup v rámci platových stupňů má následně odpracovaná doba u organizace (např. odpracovaná doba u organizace 1 - 3 roky - 6.PS, 4 - 9 let - 7.PS atd.) Dále je ale uvedeno, že pokud do 3 měsíců od nástupu, tj. do doby skončení zkušební doby, doloží zaměstnanec zápočtový list nebo potvrzení o praxi, že vykonával shodnou či obdobnou činnost, kterou nyní u zaměstnavatele zabezpečuje, bude mu tato praxe odpovídajícím způsobem uznána a může se v rámci stanoveného zvláštního způsobu určení platového tarifu u zaměstnavatele posunout do vyššího platového stupně. Prosím o stanovisko, zda je tento postup u organizace možný. Zda nedochází k porušení nařízení vlády tím, že se kombinuje § 4 a § 6 nařízení vlády, př. pokud je postup možný, zda je možné i u organizace stanovit, že se u zvláštního určení platového tarifu může započítávat doba dle § 4 odst. 4 a odst. 5 nařízení vlády. 
Vydáno: 27. 02. 2020
  • Článek
Po přijetí zákona o státní službě, do kterého byl v podstatě převzat dosavadní systém odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách, byla provedena analýza hlavních problémů, které v souvislosti s platnou právní úpravou poskytování platů v praxi správních úřadů vznikají.
Vydáno: 25. 11. 2016
K 1. 11. 2015 se navyšovala stupnice platových tarifů u pedagogických pracovníků. Ředitelce základní školy navrhuje plat obec- zřizovatel. Paní ředitelka, která je zařazená do 5. platového stupně, si v dubnu roku 2015 doplnila vzdělání a získala titul Bc. Vzhledem k tomu, že byla v nejvyšším platovém stupni, plat se jí neměnil. Letos v únoru 2016, jsem si všimla, že paní ředitelka má nárok na 6. platový stupeň a postup do něj měla mít zrovna v tom listopadu 2015, na základě doplněného vzdělání. Sdělila jsem tuto skutečnost zřizovateli v únoru 2016 a po projednání radou paní ředitelce byl schválen nový platový výměr s účinnosti od 10. 3. 2016, kde má zařazení v 6. platovém stupni. Může zřizovatel se zpětnou platností od 1. 11. 2015 navrhnout plat, který paní ředitelce od tohoto data náležel, nebo je v pořádku, že postup do vyššího platového stupně provedl až od 10. 3. 2016, bez přihlédnutí k dorovnání ušlého platu za dobu od listopadu 2015 do února 2016?
Vydáno: 18. 03. 2016