nezaopatřené dítě

Počet vyhledaných dokumentů: 8
Počet vyhledaných dokumentů: 8
Je nárok na slevu na dani na dítě v případě, že dcera studuje, je jí 23 let, trvalé bydliště má stejné s matkou, ale vdala se. Mění se tím něco? 
Vydáno: 28. 11. 2018
Dcera dělala státní zkoušku na vysoké škole v květnu. Neudělala ji a přihlásila se na další termín v září. V září zjistila, že není dostatečně připravená a zaplatila si ještě 1 semestr přednášek a na státní zkoušku se přihlásila na únor 2019. V říjnu jí bylo 26 let. Do zaměstnání nenastoupila, potvrzení o studiu na školní rok 2018/2019 jí už škola nevystavila. Za který měsíc je možné naposledy uplatnit slevu na dítě? 
Vydáno: 15. 11. 2018
  • Článek
Jednou z kategorií osob, za které platí pojistné stát (pracovně i tzv. státní pojištěnci), jsou nezaopatřené děti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 20. 10. 2017
Dcera zaměstnance studovala na vysoké škole od 1. 8. 2016 do 15. 3. 2017, studium bylo ukončeno na žádost studentky, a také přišel dopis z vysoké školy, že se studium ukončuje k 15. 3. 2017. Poté si podala přihlášku na jinou vysokou školu, kde byla přijata. Zaměstnanec přinesl potvrzení z vysoké školy, kde je datum vystavení potvrzení 30. 5. 2017 s textem, že je studentkou prezenční formy studia v zimním semestru akademického roku 2017/2018. Za jaké měsíce v roce 2017 má zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění na dítě?
Vydáno: 30. 06. 2017
  • Článek
Zákonná úprava zdravotního pojištění nemůže v českém ekonomicko-podnikatelském prostředí fungovat izolovaně, ale je v mnoha případech navázána na související právní úpravu.
Vydáno: 21. 04. 2017
  • Článek
Roční zúčtování za rok 2016 přináší řadu otázek. Upozorňujeme proto na novinky v soustavné přípravě na budoucí povolání a na časté chyby ve školkovném. Také vysvětlíme, jak na doplacení příjmů při neplatné výpovědi či na uplatnění daňového zvýhodnění v komplikovaných případech.
Může si matka uplatnit daňový bonus na syna, který je student, ale současně je zaměstnán a má i vedlejší příjmy, tudíž si bude sám podávat daňové přiznání? Může si on uplatnit slevu jako student? 
Vydáno: 09. 01. 2017
  • Článek
Daňové zvýhodnění v roce 2016 Generální finanční ředitelství na svých internetových stránkách zveřejnilo v průběhu dubna Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016....