krátkodobé ošetřovné

Počet vyhledaných dokumentů: 8
Počet vyhledaných dokumentů: 8
Dobrý den, prosím o informaci jaká doba je započtena jako doba výkonu práce (tedy ne do limitu 20ti násobku TPD) při čerpání ošetřovného (§39 ZNP) a dlouhodobého ošetřovného (§41a ZNP)? Započte se do doby výkonu práce celá omluvená doba nebo pouze doba, po kterou náleží dávky nemocenského pojištění? Děkuji.
Vydáno: 14. 11. 2022
  • Článek
Dne 18. 8. 2021 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 330/2021, Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony Tímto zákonem se mění některé podmínky nároku a upravuje se nárok u vybraných dávek nemocenského pojištění. Tyto změny se týkají otcovské, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného. Jedná se o úpravy, které odrážejí společenské potřeby, současně některé částečně naplňují požadavky evropské směrnice o slaďování soukromého a pracovního života a v neposlední řadě vycházejí z vyhodnocení naplnění účelu dávek.
Zaměstnanec (hlavní pracovní poměr, podepsané prohlášení) odpracoval v březnu pouze 2 dny, zbytek byl na OČR. Hrubá mzda za tyto 2 dny je 2609 Kč. Bude se mu strhávat záloha na daň nebo zaplatí daň srážkou? 
Vydáno: 06. 04. 2021
  • Článek
Ošetřovné je jednou z dávek systému nemocenského pojištění vymezené zejména v ust. § 39 až § 41 zákona o nemocenském pojištění. Pohledem do historie této dávky lze zjistit, že dávka byla titulována od 50. let minulého století názvem podpora při ošetřování člena rodiny. Mezi veřejností stále převládá lidový název „paragraf“. Současné podmínky nároku a výplaty této dávky jsou aplikovány téměř beze změn již více než 10 let. Přesto i za tuto dobu se stále okresní správy sociálního zabezpečení potýkají s množstvím případů, které došetřují jako sporné nebo v rámci kontrolní činnosti plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění zjišťují nedostatky o neoprávněném čerpání dávky. Nejčastější případy blíže prozkoumáme dále v článku.
Vydáno: 24. 06. 2019
Společnost s. r. o. má zaměstnankyni, která je zaměstnána na HPP (0,6 úvazku, 6h/4d) od 17. 9. 2018. Zároveň ale ještě pobírá rodičovský příspěvek. Od 5. 11. 2018 je zaměstnankyně doma a stará se o nemocné dítě (o to, na které v současné době čerpá rodičovský příspěvek). Má zaměstnankyně nárok na ošetřovné, když ještě pobírá rodičovský příspěvek (k 14. 11. 2018 s rodičovskou končí)? Bude mít na výpočet ošetřovného vliv, když má zaměstnankyně úvazek jen 0,6?
Vydáno: 05. 11. 2018
  • Článek
V předchozím článku bylo o dlouhodobém ošetřovném pojednáno z pohledu předpisů o nemocenském pojištění. Zákon č. 310/2017 Sb. přinese ale s účinností od 1. 6. 2018 změny také v jiných právních předpisech, mj. v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP“). Tyto změny jsou pro zaměstnavatele neméně důležité, a v dalších řádcích se na ně proto zaměřím. Předesílám přitom, že se netýkají výhradně a jenom dlouhodobého ošetřovného jako nové dávky nemocenského pojištění.
Vydáno: 20. 04. 2018
  • Článek
Ošetřovné je jednou z dávek poskytovaných ze systému nemocenského pojištění. Patří mezi dávky, které pomáhají řešit náhlou krátkodobou nepříznivou sociální situaci spojenou s nemocí dítěte nebo člena domácnosti.
Zaměstnanec má vystaven doklad OČR ze dne 4. 4. na matku svých dětí. Adresa na vystaveném dokladu pro matku dětí je jiná než bydliště zaměstnance. Zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě odmítl 4. 4. převzít s tím, že to podepíše po skončení OČR. Zaměstnavatel mu přesto toto zrušení zaslal poštou na adresu bydliště do vlastních rukou. Na uvedené adrese nebyl zastižen. Úložní doba této zásilky činí 10 dní. Který den se počítá za ukončení pracovního poměru? A co v případě, kdy v této době předloží doklad o dočasné pracovní neschopnosti během úložní doby?
Vydáno: 13. 04. 2016