daň z příjmu právnických osob, živnostenská daň

Zaměstnavatel uzavřel smlouvu s pojišťovnou na životní pojištění - úrazová varianta pro zaměstnance ve vedoucí funkci se souběhem (= HPP + člen družstva). Jedná se o pojištění pouze 5 vedoucích zaměstnanců ve výši 15 000 Kč/1 osoba za kalendářní rok. V případě plnění pojistného bude částka vyplacena na účet zaměstnance. Bude tato částka připsána i do mezd zaměstnanci a odvádět se z ní ZP a SP? Je to daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 07. 07. 2023
Zaměstnavatel vyšle na pracovní cestu několik zaměstnanců mimo pravidelné pracoviště a bude jim hradit ubytování v penzionu. Protože se ale jedná o dlouhodobou záležitost, zajistí penzion v některých případech na celý měsíc s tím, že tam budou ubytovaní zaměstnanci podle potřeby (zaměstnanci se budou střídat a na víkendy jezdit domů). Je možné, aby penzion vystavil fakturu nebo pokladní doklad na celý měsíc bez jmenovitého seznamu ubytovaných zaměstnanců (v tomto případě si myslím, že zaměstnavatel nemůže prokázat, o jaké ubytování se jednalo, zda např. o pracovní cestu, přechodné ubytování apod.)? Pokud ubytovatel vystaví fakturu (pokladní doklad) se jmény zaměstnanců, jak má firma postupovat, když tam zaměstnanec např. o víkendu fyzicky ubytovaný není a nepracuje? Jedná se nám především o prokázání správnosti účtování z daňového hlediska jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Pro vysvětlení ještě uvádím, že jsme velká společnost se zaměstnanci po celé republice a je obtížné zjistit, o jaké ubytování se jednalo a správně ho zaúčtovat, přijde-li nám faktura pouze s textem „ubytování zaměstnanců“. 
Vydáno: 12. 06. 2023
Zaměstnanec odpracoval 8 hod. pracovní dobu (08:00 - 16:30) a od 16:30 vyjel na služební cestě na Slovensko (příchod na slovenskou pobočku ve 21 hod.). Vzhledem k odpracování více než poloviny pracovní doby na pracovišti (interní předpis), má nárok v tento den diety i stravenkový paušál? Postupujeme správně nebo na stravenkový paušál nemá nárok? Zároveň kdyby vyjel na služební cestu v 15 hod. má nárok na diety i stravenkový paušál?
Vydáno: 12. 06. 2023
1) Zaměstnanec jezdí na pracovní cesty, při nichž čerpá stravné na základě vyplněného cestovního příkazu. V případě, že absolvuje pracovní oběd či večeři či snídani s klientem a při návratu o tom předá firmě doklad k zaúčtování a proplacení, krátí se mu v tomto případě v cestovním příkazu stravné za příslušný den? 2) Zaměstnanec pobírá stravenkový paušál. V rámci pracovních povinností/úkolů absolvuje pracovní oběd/večeři/snídani s klientem a doklad o tom poskytne k zaúčtování a proplacení. Má toto jídlo dopad na poskytnutí plného stravenkového paušálu za konkrétní den ?
Vydáno: 15. 05. 2023
Řeším aktuálně s finančním úřadem problematiku, jak je to správně při použití dvou aut v jednom dni k soukromým účelům a určení výše 1% (zda za jedno nebo obě auta). Přiklad: Ráno jede zaměstnanec jedním vozem, které se bude opravovat a odpoledne si půjčuje druhé, vše jsou to soukromé cesty. Můžete mi prosím poradit, zda se jedná o současné nebo postupné použití více vozidel. Hledám k tomu různé informace, diskuze a nikde není přesně dáno, jak to má být.
Vydáno: 11. 07. 2022