RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. (ředitel ústavu a soudní znalec specializující se na prevenci rizik, lidský a organizační faktor)

Články autora