Mgr. Petr Polák

Autor pracuje na odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením v Kanceláři
veřejného ochránce práv. V tomto článku vyjadřuje své osobní názory, které se nemusejí shodovat s
názory veřejného ochránce práv či jeho zástupkyně. Za konstruktivní připomínky děkuje kolegyni Mgr.
Haně Brablcové z odboru rovného zacházení téže Kanceláře

Články autora