Mgr. Michal Dvořák

Mgr. Michal Dvořák

Advokátní koncipient SALAČ LEGAL s. r. o., advokátní kancelář, směřující svou praxi do oblasti korporátního práva, pracovního práva, obchodních smluv a ochrany osobních údajů. Velká část jeho praxe spočívá v každodenním poradenství pro firemní klientelu.

Téma autora:

Články autora