Mgr. Jakub Lejsek

Advokátní koncipient Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., zaměřuje se na oblast pracovního práva, konkrétně se věnuje problematice ukončování pracovních poměrů a ochraně osobních údajů se zaměřením na GDPR.

Téma autora:

Články autora