Mgr. Bc. Michal Peškar

Partner Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., zaměřuje se na oblast pracovního práva, konkrétně se věnuje problematice pracovní doby, odměňování, ukončování pracovních poměrů, dovolené, překážkám v práci a pracovnělékařským službám.

Téma autora:

Články autora