Mgr. Bc. Hana Geuss

Studentka v doktorském studijním programu na katedře trestního práva PF UK,
advokátka

Články autora